HELENA RADLINSKA'S PARTICIPATION IN EUROPEAN SOCIO-PEDAGOGICAL MOVEMENT (1918-1939)
PDF (Język Polski)

Keywords

Helena Radlińska
pedagogika społeczna
historia pedagogiki
edukacja

How to Cite

Theiss, W. (2017). HELENA RADLINSKA’S PARTICIPATION IN EUROPEAN SOCIO-PEDAGOGICAL MOVEMENT (1918-1939). Society Register, 1(1), 153–166. https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.13

Abstract

This paper discusses Helena Radlinska’s (1879-1954) international activity. Helena Radlińska was the initiator of social pedagogy in Poland but her activities abroad in 1918-1939 is not yet known. Her works, their scope, aims and directions were interconnected with the largest european centres of education: International Congress of Moral Education in London, International Office of Education in Geneva, International Leuge of New Socialization in Geneva, Association of International Conferences of Adult Education in England and International Conferences of Social Services in Paris. Her engagement for many years in these organizations led to multiple social and institutional achievements together with scientific, methodological and methodical developments. Along this route the main life achievement in Radlinska’s life- the development of a discipline of social pedaogogy, connects the development of individuals with insvestment in  social and cultural spehere of life. Radlinska’s activity makes Warsaw of her times one of the core places of international cooperation in the field of education, socialisation and social work.
https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.13
PDF (Język Polski)

References

Chajn, Leon. 1975. Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Czytelnik.

H.M. 1936. „III Międzynarodowa Konferencja Pracy Społecznej w Londynie”. Przegląd Socjologiczny 3-4: 620-622.

H.R. [Radlińska Helena]. 1927. „Międzynarodowa konferencja pracowników społecznych”. Praca i Opieka Społeczna 1: 111-113.

H.R. [Radlińska, Helena]. 1929. „Zjazdy społeczne w Paryżu”. Polska Oświata Pozaszkolna 1: 62-64.

H.R. [Radlińska, Helena]. 1930a. “Kongres Wychowania Moralnego w Paryżu”. Ruch Pedagogiczny 10: 460-463.

H.R. [Radlińska Helena]. 1930b. “Sekcja Polska Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania”. Oświata i Wychowanie 4: 372-374

Hani, Mokoto. 1932. The School, a Society which Lives, Grows and Acts. Address given at the conference of the New Education Fellowship held at Nice in August 1932.

Johnson, Linda L. 2002. Hani Mokoto (1873-1957). “Woman in World History. A Biographical Encyclopedia”. Pobrane 5.07.2017 (http://www.encyclopedia.com)

Kołodziej-Durnaś, Agnieszka. 2010. Alice Salomon – szkic o życiu i dziełach. Z wyborem pism. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Krahelska, Halina. 1928. „Międzynarodowy Kongres Służby Społecznej w Paryżu”. Praca i Opieka Społeczna 3: 293-295.

Lepalczyk, Irena i Władysława Skibińska. 1974. „Helena Radlińska. Kalendarium życia i pracy”. Roczniki Biblioteczne 1-2: 3-103.

Naumiuk, Agnieszka. 2016. „Jane Addams i jej koncepcja pracy w środowisku społecznym”. Pedagogika Społeczna 3 (61): 37-54.

Orsza-Radlińska, Helena. 1922. „III Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego w Genewie”. Szkoła Powszechna IV: 326-342.

Orsza-Radlińska, Helena. 1925. Studium Pracy Kulturalnej. Warszawa: „Nasza Księgarnia”.

Radlińska, Helena. 1926. „IV Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego”. Praca Szkolna 1: 2-3.

Radlińska, Helena. 1927a. „Sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu: „Szkoła w służbie pokoju”, który odbył się z inicjatywy Międzynarodowego Biura Wychowania w Pradze Czeskiej (16-20 Kwietnia 1927 r.). Praca Szkolna 5: 154-156.

Radlińska, Helena. 1927b. „Międzynarodowa wymiana pomocy szkolnych” Praca Szkolna 5: 156-158.

Radlińska, Helena. 1927c. „Przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej”. Praca i Opieka Społeczna 4: 77-78.

Radlińska, Helena. 1928a. „Istota i zakres służby społecznej”. Opieka nad Dzieckiem 3: 201-206. Odb. Warszawa 1928.

Radlińska, Helena. 1928b. Szkoły pracy społecznej w Polsce. Warszawa: Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej.

Radlińska, Helena. 1932a. „Rodzina i świat społeczny” (Z obrad II Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej w Frankfurcie n/Menem). Odczyt wygłoszony w Polskim Radio 25 X 1932 r. Polska Oświata Pozaszkolna 6: 445-449. Odb. Warszawa 1933.

Radlińska, Helena. 1932b. „Badania społeczne i praktyka pracy społecznej. (Z obrad Międzynarodowego Komitetu Szkół Pracy Społecznej). Oświata i Wychowanie 10: 997-1004.

Radlińska, Helena. 1934. „Interwencja”. Ss. 354-357 w Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie> Praca zbiorowa. Kraków: Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego.

Radlińska, Helena. 1961. Pedagogika społeczna. Wstęp Ryszard Wroczyński i Aleksander Kamiński. Opracowanie tekstu i komentarza Wanda Wyrobkowa-Delawska. Wrocław – Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Radlińska, Helena. 1964. Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. Wstęp Jan Hulewicz. Wybór i opracowanie tekstów Wanda Wyrobkowa-Pawłowska. Komentarz Wanda Wyrobkowa-Pawłowska i Janina Wojciechowska. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Radlińska. Nauka i zaangażowanie. Wystawa online. www.radlinska.pl

Ritzer, Georg. 2004. Klasyczna teoria socjologiczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Rowid, Henryk. 1931. Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania nowej szkoły. Wyd. III. Kraków: Gebethner i Wolff.

Rychliński, Stanisław. 1936. „Środowisko a praca społeczna. Na marginesie Trzeciej Międzynarodowej konferencji Pracy Społecznej”. Przegląd Socjologiczny 1-2: 204-210.

Sośnicki, Kazimierz. 1967. Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i WW wieku. Warszawa: PZWS.

Suchodolski, Bogdan. 1980. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Szumanówna, Wanda. 1918. „Wyższe szkoły nauk społecznych dla kobiet”. Żebraczek Bezdomnych 10.

Szymański, Mirosław S. 2016. Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Esej polityczno-oświatowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Theiss, Wiesław. 1997. Radlińska. Wyd. II poprawione i rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Theiss, Wiesław. 2012. Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908-1939. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Theiss, Wiesław. 2015. „Wychowanie i niepodległość. Idea polskiej szkoły w publicystyce społeczno-oświatowej Heleny Radlińskiej (1907-1918)”. Polska Myśl Pedagogiczna 1: 18-38.

Wojtczak, Lucyna. 1974. „Bibliografia Heleny Radlińskiej”. Roczniki Biblioteczne 1-2: 105-164.

Wołoszyn, Stefan. 1998. Nauki o wychowaniu w Polsce. Próba zarysu encyklopedycznego. Wyd. II. Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec.

Wóycicki, Aleksander. 1934. „Podstawy wychowania moralnego” Ss. 284-298 w Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie. Praca zbiorowa. Kraków: Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego.

Znaniecki, Florian. 1934. „Dążenia społeczne jako siły moralne”. Ss. 144-149 w Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie. Praca zbiorowa. Kraków: Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego.

Manuscript authors are responsible for obtaining copyright permissions for any copyrighted materials included within manuscripts. The authors must provide permission letters, when appropriate, to the Society Register Editors.

In addition, all published papers in Society Register are published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License.

1.1 The Author hereby warrants that he/she is the owner of all the copyright and other intellectual property rights in the Work and that, within the scope of the present Agreement, the paper does not infringe the  legal rights of another person. The owner of the copyright work also warrants that he/she is the sole and original creator thereof and that is not bound by any legal constraints in regard to the use or sale of the work.

1.2. The Publisher warrants that is the owner of the PRESSto platform for open access journals, hereinafter referred to as the PRESSto Platform.

2. The Author grants the Publisher non-exclusive and free of charge license to unlimited use worldwide over an unspecified period of time in the following areas of exploitation:

2.1. production of multiple copies of the Work produced according to the specific application of a given technology, including  printing, reproduction of graphics through mechanical or electrical means (reprography) and digital technology;

2.2. marketing authorisation, loan or lease of the original or copies thereof;

2.3. public performance, public performance in the broadcast, video screening, media enhancements as well as broadcasting and rebroadcasting,  made available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them;

2.4. inclusion of the Work into a collective work (i.e. with a number of contributions);

2.5. inclusion of the Work in the electronic version to be offered on an electronic platform, or any other conceivable introduction of the Work in its electronic version to the Internet;

2.6. dissemination of electronic versions of  the Work in its electronic version online, in a collective work or independently;

2.7. making the Work in the electronic version available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, in particular by making it accessible via the Internet, Intranet, Extranet;

2.8. making the Work available according to appropriate license pattern CC BY-NC 4.0 as well as another language version of this license or any later version published by Creative Commons.

3. The Author grants the Publisher permission to reproduce a single copy (print or download) and royalty-free use and disposal of rights to compilations of the Work and these compilations.

4. The  Author grants the Publisher permission to send metadata files related to the Work, including to commercial and non-commercial journal-indexing databases.

5. The Author represents that, on the basis of the license granted in the present Agreement, the Publisher is entitled and obliged to:

5.1.  allow third parties to obtain further licenses (sublicenses) to the Work and to other materials, including derivatives thereof or compilations made, based on or including the Work, whereas the provisions of such sub-licenses will be the same as with the Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Creative Commons sub-license or another language version of this license, or any later version of this license published by Creative Commons;

5.2. make the Work available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, without any technological constraints;

5.3. appropriately inform members of the public to whom the Work is to be made available about sublicenses in such a way as to ensure that all parties are properly informed (appropriate informing messages).

6. Because of the royalty-free provision of services of the Author (resulting from the scope of obligations stipulated in the present Agreement), the Author shall not be entitled to any author’s fee due and payable on the part of the Publisher (no fee or royalty is payable by the Publisher to the Author).

7.1. In the case of third party claims or actions for indemnity against the Publisher owing to any infractions related to any form of infringement of intellectual property rights protection, including copyright infringements, the Author is obliged to take all possible measures necessary to protect against these claims and, when as a result of legal action, the Publisher, or any third party licensed by the Publisher to use the Work, will have to abandon using the Work in its entirety or in part or, following a court ruling in a legal challenge, to pay damages to a third party, whatever the legal basis

7.2. The Author will immediately inform the Publisher about any damage claims related to intellectual property infringements, including the author’s proprietary rights pertaining to a copyrighted work, filed against the Author. of liability, the Author is obliged to redress the damage resulting from claims made by third party, including costs and expenditures incurred in the process.

7.3. To all matters not settled herein provisions of the Polish Civil Code and the Polish Copyright and Related Rights Act shall apply. 

Downloads

Download data is not yet available.