HELENA RADLINSKA'S PARTICIPATION IN EUROPEAN SOCIO-PEDAGOGICAL MOVEMENT (1918-1939)

Main Article Content

Wiesław Theiss

Abstract

This paper discusses Helena Radlinska’s (1879-1954) international activity. Helena Radlińska was the initiator of social pedagogy in Poland but her activities abroad in 1918-1939 is not yet known. Her works, their scope, aims and directions were interconnected with the largest european centres of education: International Congress of Moral Education in London, International Office of Education in Geneva, International Leuge of New Socialization in Geneva, Association of International Conferences of Adult Education in England and International Conferences of Social Services in Paris. Her engagement for many years in these organizations led to multiple social and institutional achievements together with scientific, methodological and methodical developments. Along this route the main life achievement in Radlinska’s life- the development of a discipline of social pedaogogy, connects the development of individuals with insvestment in  social and cultural spehere of life. Radlinska’s activity makes Warsaw of her times one of the core places of international cooperation in the field of education, socialisation and social work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Theiss, W. (2017). HELENA RADLINSKA’S PARTICIPATION IN EUROPEAN SOCIO-PEDAGOGICAL MOVEMENT (1918-1939). Society Register, 1(1), 153-166. https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.13
Section
Articles

References

 1. Chajn, Leon. 1975. Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Czytelnik.
 2. H.M. 1936. „III Międzynarodowa Konferencja Pracy Społecznej w Londynie”. Przegląd Socjologiczny 3-4: 620-622.
 3. H.R. [Radlińska Helena]. 1927. „Międzynarodowa konferencja pracowników społecznych”. Praca i Opieka Społeczna 1: 111-113.
 4. H.R. [Radlińska, Helena]. 1929. „Zjazdy społeczne w Paryżu”. Polska Oświata Pozaszkolna 1: 62-64.
 5. H.R. [Radlińska, Helena]. 1930a. “Kongres Wychowania Moralnego w Paryżu”. Ruch Pedagogiczny 10: 460-463.
 6. H.R. [Radlińska Helena]. 1930b. “Sekcja Polska Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania”. Oświata i Wychowanie 4: 372-374
 7. Hani, Mokoto. 1932. The School, a Society which Lives, Grows and Acts. Address given at the conference of the New Education Fellowship held at Nice in August 1932.
 8. Johnson, Linda L. 2002. Hani Mokoto (1873-1957). “Woman in World History. A Biographical Encyclopedia”. Pobrane 5.07.2017 (http://www.encyclopedia.com)
 9. Kołodziej-Durnaś, Agnieszka. 2010. Alice Salomon – szkic o życiu i dziełach. Z wyborem pism. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 10. Krahelska, Halina. 1928. „Międzynarodowy Kongres Służby Społecznej w Paryżu”. Praca i Opieka Społeczna 3: 293-295.
 11. Lepalczyk, Irena i Władysława Skibińska. 1974. „Helena Radlińska. Kalendarium życia i pracy”. Roczniki Biblioteczne 1-2: 3-103.
 12. Naumiuk, Agnieszka. 2016. „Jane Addams i jej koncepcja pracy w środowisku społecznym”. Pedagogika Społeczna 3 (61): 37-54.
 13. Orsza-Radlińska, Helena. 1922. „III Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego w Genewie”. Szkoła Powszechna IV: 326-342.
 14. Orsza-Radlińska, Helena. 1925. Studium Pracy Kulturalnej. Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 15. Radlińska, Helena. 1926. „IV Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego”. Praca Szkolna 1: 2-3.
 16. Radlińska, Helena. 1927a. „Sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu: „Szkoła w służbie pokoju”, który odbył się z inicjatywy Międzynarodowego Biura Wychowania w Pradze Czeskiej (16-20 Kwietnia 1927 r.). Praca Szkolna 5: 154-156.
 17. Radlińska, Helena. 1927b. „Międzynarodowa wymiana pomocy szkolnych” Praca Szkolna 5: 156-158.
 18. Radlińska, Helena. 1927c. „Przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej”. Praca i Opieka Społeczna 4: 77-78.
 19. Radlińska, Helena. 1928a. „Istota i zakres służby społecznej”. Opieka nad Dzieckiem 3: 201-206. Odb. Warszawa 1928.
 20. Radlińska, Helena. 1928b. Szkoły pracy społecznej w Polsce. Warszawa: Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej.
 21. Radlińska, Helena. 1932a. „Rodzina i świat społeczny” (Z obrad II Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej w Frankfurcie n/Menem). Odczyt wygłoszony w Polskim Radio 25 X 1932 r. Polska Oświata Pozaszkolna 6: 445-449. Odb. Warszawa 1933.
 22. Radlińska, Helena. 1932b. „Badania społeczne i praktyka pracy społecznej. (Z obrad Międzynarodowego Komitetu Szkół Pracy Społecznej). Oświata i Wychowanie 10: 997-1004.
 23. Radlińska, Helena. 1934. „Interwencja”. Ss. 354-357 w Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie> Praca zbiorowa. Kraków: Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego.
 24. Radlińska, Helena. 1961. Pedagogika społeczna. Wstęp Ryszard Wroczyński i Aleksander Kamiński. Opracowanie tekstu i komentarza Wanda Wyrobkowa-Delawska. Wrocław – Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 25. Radlińska, Helena. 1964. Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. Wstęp Jan Hulewicz. Wybór i opracowanie tekstów Wanda Wyrobkowa-Pawłowska. Komentarz Wanda Wyrobkowa-Pawłowska i Janina Wojciechowska. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 26. Radlińska. Nauka i zaangażowanie. Wystawa online. www.radlinska.pl
 27. Ritzer, Georg. 2004. Klasyczna teoria socjologiczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 28. Rowid, Henryk. 1931. Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania nowej szkoły. Wyd. III. Kraków: Gebethner i Wolff.
 29. Rychliński, Stanisław. 1936. „Środowisko a praca społeczna. Na marginesie Trzeciej Międzynarodowej konferencji Pracy Społecznej”. Przegląd Socjologiczny 1-2: 204-210.
 30. Sośnicki, Kazimierz. 1967. Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i WW wieku. Warszawa: PZWS.
 31. Suchodolski, Bogdan. 1980. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.
 32. Szumanówna, Wanda. 1918. „Wyższe szkoły nauk społecznych dla kobiet”. Żebraczek Bezdomnych 10.
 33. Szymański, Mirosław S. 2016. Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Esej polityczno-oświatowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 34. Theiss, Wiesław. 1997. Radlińska. Wyd. II poprawione i rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 35. Theiss, Wiesław. 2012. Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908-1939. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 36. Theiss, Wiesław. 2015. „Wychowanie i niepodległość. Idea polskiej szkoły w publicystyce społeczno-oświatowej Heleny Radlińskiej (1907-1918)”. Polska Myśl Pedagogiczna 1: 18-38.
 37. Wojtczak, Lucyna. 1974. „Bibliografia Heleny Radlińskiej”. Roczniki Biblioteczne 1-2: 105-164.
 38. Wołoszyn, Stefan. 1998. Nauki o wychowaniu w Polsce. Próba zarysu encyklopedycznego. Wyd. II. Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec.
 39. Wóycicki, Aleksander. 1934. „Podstawy wychowania moralnego” Ss. 284-298 w Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie. Praca zbiorowa. Kraków: Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego.
 40. Znaniecki, Florian. 1934. „Dążenia społeczne jako siły moralne”. Ss. 144-149 w Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie. Praca zbiorowa. Kraków: Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego.