POLITICAL THEORY'S IMAGINATION. A FEW REMARKS ON WIKTOR MARZEC BOOK

Main Article Content

Magdalena Ozimek

Abstract

Social sciences, understood as critical and not neutral by nature, they should be equipped with specific competencies and sensivity. C.  W. Mills these comptence define as sociological imagination – which is study of the relationship of history and biography, Giddens interpreted it as three basic senses: historical, anthropological, critical. The translation into political science would be a political theories imagination, it consist,, among over things like a: historicity of political phenomena, antisubstansialism, research self-awareness. Definition of political theories imagination I propose in the context of Wiktor Marzec’s paper Rebelion and Reaction, which is a study from field of historical sociology, it’s in itself a lot of inspiration for theorists of politics: research, theoretical and methodological. It is worth considering – in this context – fundamental categories of political science, like political subjectivity and the political, also revalidate in their range.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ozimek, M. (2017). POLITICAL THEORY’S IMAGINATION. A FEW REMARKS ON WIKTOR MARZEC BOOK. Society Register, 1(1), 167-181. https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.14
Section
Articles

References

 1. Austin, John L. 1993. Jak działać słowami? [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 535-708.
 2. Cymbrowski, Borys. 2015. Od historyzmu do socjologii historycznej. Szkic o metodologii [w:] Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, red. B. Cymbrowski, K. Frysztacki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 61-75.
 3. Cymbrowski, Borys i Krzysztof Frysztacki. 2015. Socjologowie patrzą wstecz. Socjologia historyczna między teorią społeczną a splotem subdyscyplin szczegółowych, [w:] Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, red. B. Cymbrowski, K. Frysztacki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 11-20.
 4. Giddens, Anthony. 1998. Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 5. Karwat, Mirosław. 1996. Cecha polityczności i dziedzina teorii polityki [w:] Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, red. R. Skarzyński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 107-135.
 6. Karwat, Mirosław. 1989. Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. Karwat, Mirosław. 1980. Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 8. Karwat, Mirosław. 2013. Podmiotowość polityczna [w:] Leksykon pojęć politycznych, red. M. Karwat, J. Ziółkowski. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 228-232.
 9. Karwat, Mirosław. 2010. „Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy.” Studia Politologiczne 17: 63-87.
 10. Karwat, Mirosław. 2009. Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 11. Kozłowski, Michał. 2017. Rebelia a przełom, http://www.lewica.pl/?id=31482&tytul=Micha%B3-Koz%B3owski:-Rebelia-a-prze%B3om [dostęp: marzec 2017]
 12. Marzec, Wiktor. 2016. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź-Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Universitas.
 13. Mucha, Janusz. 1986. Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Mills, Charles W. 2007. Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Młyńczyk, Łukasz. 2015. „Analiza u źródeł poznania teorii polityki i metodologii badań politologicznych w Polsce. Czy można i należy odseparować naukę od ideologii?” Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 22(2): 85-100.
 16. Młyńczyk, Łukasz. 2013. „Politolog w sporze z metodą. Quasi-badacz a quasi-ekspert.” Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 39: 9-19.
 17. Polityczność plebsu. Rozmowa M. Roszkowskiej z W. Marcem (2016), http://notesna6tygodni.pl/?q=polityczno%C5%9B%C4%87-plebsu-wiktor-marzec [dostęp: marzec 2017].
 18. Rancière, Jacques. 2007a. Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. Kraków: Korporacja Ha!art.
 19. Rancière, Jacques. 2007b. Estetyka jako polityka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 20. Rancière, Jacques. 2008. Na brzegach politycznego. Kraków: Korporacja Ha!art.
 21. Siermiński, Michał. 2016. Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968-1980. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.