TEACHER-PUPIL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF BELLES-LETTRES. II YEAR STUDENT'S REFLECTION

Main Article Content

Maria Stępniak

Abstract

The article refers to relations in the process of communication between teacher and students. The author uses classical literature and an expert interview with an experienced school teacher to bring her point across. The author feels that the described issues are of particular significance for beginner pedagogues. Shakespeare's genius gives a broad perspective on the subject of communication, because in both comedies and dramas we observe the importance of the communication aspect, which may be transferred to the relationship between students and the teacher. This gives a broad picture of the possible scenarios that will appear in the teacher's work and allows one to draw conclusions from the heroes' mistakes, which may be identical to those made in the relationships with students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stępniak, M. (2017). TEACHER-PUPIL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF BELLES-LETTRES. II YEAR STUDENT’S REFLECTION. Society Register, 1(1), 209-224. https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.17
Section
Articles by early stage researchers

References

 1. Arystoteles. 1983. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
 2. Asnyk, Adam. 1880. Do młodych, http://literat.ug.edu.pl/asnyk/080.htm
 3. de Saint-Exupéry, Antoine. 2005. Mały Książę. Toruń: Algo, tłum. Łozińska – Małkiewicz, E.
 4. Libera, Antoni i Anna Cetera. 2014. Audycja Radia „Dwójka”. Te wstrętne lektury, http://www.polskieradio.pl/8/2455/Artykul/1059355,Makbet-fatum-determinizm-i-historyczna-mistyfikacja
 5. Eco, Umberto. 1980. Imię Róży. Kraków: Kolekcja Gazety Wyborczej, tłum. Szymanowski, A.
 6. Goffman, Erving. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.
 7. Kott, Jan. 1961. Szkice o Szekspirze cz.1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 8. Shakespeare, William. 1909. Hamlet. Brody: Feliks West, tłum. Paszkowski J.
 9. Shakespeare, William. 1979. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Kraków: Wydawnictwo Literackie, tłum. Słomczyński M.
 10. Shakespeare, William. 1999. Dwanaście dramatów 2. Warszawa: Świat Książki, tłum. Siwicka, Z. Miłosz, Cz. Dygat, S. Iwaszkiewicz, J.
 11. Shakespeare, William. 1999. Dwanaście dramatów 3. Warszawa: Świat Książki, tłum. Berwińska, K. Siwicka Z. Jastrzębiec Kozłowski, Cz.
 12. Szymborska, Wisława. 1962. Wieża Babel, https://poema.pl/publikacja/19219-na-wiezy-babel
 13. Wywiad ekspercki z nauczycielem (dyplomowanym), z długoletnim stażem zawodowym Dorotą Michasik-Stępniak.