Intercultural education in a monocultural context: global and local dimensions of sensitive topics
PDF

Keywords

monocultural school
Poland
intercultural education
global education
sensitive topics

Abstract

The article critically engages in teaching intercultural education in Poland—a country that is to a great extent homogenous in ethnic or religious terms. It starts with a brief overview of the complicated nature of intercultural education, followed by a case study of how intercultural education is studied and researched in Poland in a top academic journal dedicated to intercultural education. Quantitative content analysis shows that intercultural education is generally approached and unrelated to the local Polish context. The only exception is the borderland type of intercultural education. This leads to a conclusion that teaching intercultural education without a context—i.e. real-life experiences—proves to be a challenge in monocultural schools.

https://doi.org/10.14746/sr.2022.6.1.01
PDF

References

Babicki, Zbigniew. 2016. Praktyczny wymiar edukacji globalnej.” Pp. 37-60 in Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej, edited by Z. Babicki & M. Kuleta-Hulboj. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Bleszyńska, Krystyna. 2011. “Intercultural Education in Post-Communist Countries.” Pp. 69–82 in Intercultural and Multicultural Education. Enhancing Global Interconnectedness, edited by C. Grant & A. Portera. New York: Routledge.

Deardorff, Darla. 2006. “The Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization at Institutions of Higher Education in the United States.” Journal of Studies in International Education 10: 241–266.

Jasikowska, Katarzyna. 2011. „Globalna Edukacja—wyzwania dla systemu oświaty i nauki w globalnym świecie.” Kultura – Historia – Globalizacja 10: 95–110.

Markowska-Manista, Urszula. 2021. “Non-contextual teaching of sensitive topics focusing on cultural diversity in polish schools.” Rocznik Lubuski 47(1): 143–158.

Nikitorowicz, Jerzy. 2003. „Edukacja globalna.” Pp. 910–940 in Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nikitorowicz, Jerzy. 2009. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nikitorowicz, Jerzy. 2014. „Wielokulturowość – Pogranicze – Człowiek pogranicza. Ku paradygmatowi współistnienia, zachowania i kreowania pokoju.” Drochiczyński Przegląd Naukowy 6: 171–189.

Nikitorowicz, Jerzy. 2020. Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Popkiewicz, Marcin. 2012. Świat na rozdrożu. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Räsänen, Rauni. 2010. “Intercultural education and education for global responsibility in teacher education.” Finnish Journal of Music Education 13(1): 12–24.

Szkudlarek, Tomasz. 2003. “Pedagogika międzykulturowa.” Pp. 415–424 in Pedagogika. Podręcznik akademicki, vol. 1, edited by Z. Kwieciński & B. Śliwerski. Warszawa: PWN.

Wojtalik, Marcin. 2011. Kierunek Południe. Gdzie szukać źródeł? Warszawa: IGO.