Pressto.

Nagłowek strony

Co robią przywódcy?

Róża Luksemburg

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/prt.2012.6.6

Abstrakt


Róża Luksemburg, rozważając przebieg walk klasowych w Niemczech od listopada 1918 roku do początku stycznia 1919 roku podejmuje próbę opisu relacji łączącej spontanicznie działający, zrewolucjonizowany proletariat oraz przywódców partyjnych i związkowych. Jednocześnie wskazuje na konieczne, jej zdaniem, posunięcia taktyczne, które powiększą szanse rewolucji na zwycięstwo, takie jak m.in. uzbrojenie robotników, pozyskanie poparcia radykalnie nastawionej części wojska, wyłonienie w toku walki nowych, ofensywnie nastawionych liderów. Zdecydowanie i szybkość działania, do których nieprzywykli są starzy przywódcy partyjni, stanowi jej zdaniem warunek konieczny powodzenia rewolucji.


Słowa kluczowe


rewolucja; ruch robotniczy; przywództwo; powstanie; socjaldemokracja

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 102 PDF - 95

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016