Kontakt

Praktyka Teoretyczna

Wydział Filozoficzny UAM,

ul. Szamarzewskiego 89c

60-568, Poznań
POLAND

Główna osoba do kontaktu

dr Krystian Szadkowski
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Wsparcie techniczne

Pressto