Kontakt

Praktyka Teoretyczna

Instytut Filozofii UAM,

ul. Szamarzewskiego 89c

60-568, Poznań
POLAND

Główna osoba do kontaktu

dr Krystian Szadkowski
Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Tel. +48 511676826

Wsparcie techniczne

Pressto