OPIS CZASOPISMA
Praktyka Teoretyczna to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej działalności i niezgoda na bierne kontemplowanie otaczającego świata. Perspektywy tego, co żywe, wspólnego myślenia, odczuwania i współpracy powinny wyznaczać naczelne i podstawowe punkty widzenia właściwe wszelkiej praktyce teoretycznej. Teoria jest jedną z wielu form praktyki, której rzeczywistością jest walka klas prowadzona w polu naukowym. Jej horyzont stanowi zaś zawsze całościowe przekształcenie stosunków społecznych. Choć wychodzi ona od zaciekłych zmagań o pojęcia, to z całą pewnością na nich nie poprzestaje. Pojęcie praktyki teoretycznej jest ważne także ze względu na jego usytuowanie w ramach stosunków sił i relacji władzy w społeczeństwie. Teoria to przestrzeń ustanawiana i reprodukowana przez określone praktyki. Cała historia idei składa się natomiast z ciągłych przekształceń pola teoretycznego, stanowiących efekt tyleż samego namysłu, co materialnej walki politycznej, aktów cenzury, wyparcia, instytucjonalnej represji czy oporu, rozwoju sił wytwórczych, stosunków produkcji i katalizującej wszystkie te przemiany wciąż zaostrzającej się walki klasowej. Dlatego też prowadzenie materialistycznej analizy otaczającego nas świata z zachowaniem wysokich standardów pracy naukowej i tworzenie środków produkcji naukowej dla bliskich nam perspektyw badawczych uważamy za zadanie warte podjęcia.

INDEKSOWANE W:

DOAJ; CEEOL; ERIH PLUS 2015; ARIANTA; PKP Index; Google Scholar; WorldCat; Scopus; EBSCO

ZNAJDZIESZ NAS:
Facebook Twitter
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/byczynski/mnisw_6_%E2%80%94_kopia.png

ISSN: 2081-8130

CfP 3/2021 - Komunizm kwasowy

2020-09-11

Nabór tekstów do numeru 3/2021: "Komunizm kwasowy".

Termin nadsyłania abstraktów: 30 grudnia 2020 (wydłużony). Język numeru: polski.

CfP 2/2021 - Komunizm kosmiczny

2020-09-11

Nabór tekstów do numeru 2/2021: "Komunizm kosmiczny".

Termin nadsyłania abstraktów: 14 stycznia 2021 (wydłużony). Język numeru: polski.

Tom 39 Nr 1 (2021): WYWROTOWE POJĘCIA W IMPERIACH I POZA NIMI

Wyświetl wszystkie numery