Praktyka Teoretyczna

Aktualny numer

Tom 42 Nr 4 (2021)
Opublikowany 2021 grudnia 15

Praktyka Teoretyczna to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej działalności i niezgoda na bierne kontemplowanie otaczającego świata. Perspektywy tego, co żywe, wspólnego myślenia, odczuwania i współpracy powinny wyznaczać naczelne i podstawowe punkty widzenia właściwe wszelkiej praktyce teoretycznej. Teoria jest jedną z wielu form praktyki, której rzeczywistością jest walka klas prowadzona w polu naukowym. Jej horyzont stanowi zaś zawsze całościowe przekształcenie stosunków społecznych. Choć wychodzi ona od zaciekłych zmagań o pojęcia, to z całą pewnością na nich nie poprzestaje. Pojęcie praktyki teoretycznej jest ważne także ze względu na jego usytuowanie w ramach stosunków sił i relacji władzy w społeczeństwie. Teoria to przestrzeń ustanawiana i reprodukowana przez określone praktyki. Cała historia idei składa się natomiast z ciągłych przekształceń pola teoretycznego, stanowiących efekt tyleż samego namysłu, co materialnej walki politycznej, aktów cenzury, wyparcia, instytucjonalnej represji czy oporu, rozwoju sił wytwórczych, stosunków produkcji i katalizującej wszystkie te przemiany wciąż zaostrzającej się walki klasowej. Dlatego też prowadzenie materialistycznej analizy otaczającego nas świata z zachowaniem wysokich standardów pracy naukowej i tworzenie środków produkcji naukowej dla bliskich nam perspektyw badawczych uważamy za zadanie warte podjęcia.

Wydawca od 2022 r.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

INDEKSOWANE W:

DOAJ; CEEOL; ERIH PLUS 2015; ARIANTA; PKP Index; Google Scholar; WorldCat; Scopus; EBSCO

ZNAJDZIESZ NAS:

 

Facebook Twitter 

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/byczynski/mnisw_6_%E2%80%94_kopia.png

DOI: 10.14746/prt ISSN: 2081-8130

Ogłoszenia

CfP 4/2023 - Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka polskiego międzywojnia

Nabór tekstów do numeru 4/2023


Więcej…

2022 maja 19

CfP 2/2023 - Autonomy Now? Art, Literature, and the Commodity Form

Theoretical Practice 2/2023


Więcej…

2022 maja 19

CfP 1/2023 - Farmako-porno-kapitalizm

Nabór tekstów do numeru 1/2023 


Więcej…

2022 maja 19
Wyświetl wszystkie wydania