Retoryka populizmu: struktura ponad sensem
PDF (English)

Słowa kluczowe

populizm
struktura
dyskurs
puste znaczące

Jak cytować

Pichnicka-Trivedi, P. (2021). Retoryka populizmu: struktura ponad sensem. Praktyka Teoretyczna, 42(4), 65–92. https://doi.org/10.14746/prt2021.4.3

Abstrakt

Artykuł stanowi porównawcze studium polskiego i amerykańskiego prawicowego populizmu oraz sposobów ich funkcjonowania. Studium wykorzystuje analizę strukturalną jako główne narzędzie badawcze. Jego celem jest wykazanie, że w istocie to właśnie strukturalne podobieństwo odpowiada za sukces populizmów w różnych środowiskach. Badając przykłady populistycznej retoryki i zauważając zaskakującą skuteczność podobnych dyskursów w różnych politycznych i społecznych warunkach, eksponuję wewnętrzną strukturę populizmu(ów). Zauważam, że populizm(y) zbudowany(e) jest(są) przede wszystkim z pustych znaczących. Te znaczące mogą by następnie łączone w większe struktury. Wśród nich fundamentalna dla populizmu jest przede wszystkim struktura opozycji: “my”-“oni”. Takie mityczne struktury są wystarczająco elastyczne, by móc w nie wpisać dowolny podmiot lub przedmiot. Są też wystarczająco elastyczne, by przekraczać granice dziedzin i granice geopolityczne, by „wędrować” po globalnym świecie.

https://doi.org/10.14746/prt2021.4.3
PDF (English)

Bibliografia

Adorno, Theodor. 1981. “Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda.” In The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture, edited by Theodor Adorno and Jay M. Bernstein. London: Routledge.

Ansart, Pierre. 1977. Idéologies, conflits et pouvoir. Paris: Presses Universitaires de France.

Appadurai, Arjun. 2006. Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger. Durham: Duke University Press.

Augustin, Óscar Garcia. 2019. “Emotions and the Left in Denmark: Towards Left-Wing and Mainstream Populism.” In Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Routledge.

Bauman, Zygmunt. 2017. Retrotopia. London: Polity Press.

Benvenuto, Sergio. 2012. “On Populist Reason by Ernesto Laclau.” https://www.researchgate.net/publication/291092189_On_Populist_Reason_by_Ernesto_Laclau.

Betz, Hans-Georg. 2002. “Conditions Favoring the Success and Failure of Radical Right-Wing Populist Parties in Contemporary Democracies.” In Democracies and the Populist Challenge, edited by Yves Mény and Yves Surel. New York: Palgrave.

Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.

Bjerre-Poulsen, Niels. 1986. “Populism: A Brief Introduction to a Baffling Notion.” American Studies in Scandinavia 18(1): 27–36. https://doi.org/10.22439/asca.v18i1.1190

Bryant, Nick. 2019. “How Will History Judge President Trump?” BBC News, January 17. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46895634.

Buchowski, Michał. 2016. “Making Anthropology Matter in the Heyday of Islamophobia and the ‘Refugee Crisis’: The Case of Poland.” Český lid: Etnologický časopis 103(1): 51–67. https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.03.

Canovan, Margaret. 1981. Populism. London: Junction Books.

Canovan, Margaret. 1999. “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy.” Political Studies 47(1): 2–16. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00184.

Chaumont, Jean-Michel. 2017. La concurrence des victimes: Génocide, identité, reconnaissance. Paris: La Découverte.

Chimombo, Moira P.F., and Robert L. Roseberry. 1998. The Power of Discourse: An Introduction to Discourse Analysis. London: Routledge.

Collins, Patricia Hill. 1993. “Toward a New Vision: Race, Class, and Gender as Categories of Analysis and Connection.” Race, Sex & Class 1(1): 25–45.

Cossarini, Paolo. 2019. “Filling the Vaccum? Passion, ‘The People,’ and Affective Communities.” In Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Routledge.

Deiwiks, Christa. 2009. “Populism.” Living Reviews in Democracy.

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/cis-dam/CIS_DAM_2015/WorkingPapers/Living_Reviews_Democracy/Deiwiks.PDF

Demertzis, Nicolas. 2006. “Emotions and Populism.” In Emotion, Politics and Society, edited by Simon Clarke, Paul Hoggett and Simon Thompson. London: Palgrave Macmillan.

D’Eramo, Marco. 2013. “Populism and the New Oligarchy.” Translated by Gregory Elliott. New Left Review 82: 5–28.

Dunn, Elisabeth. 2019. Predatory Humanitarianism: Refugees, Asylum Seekers, and the Manhunt. Reflection on migration on the US-Mexico border. Lecture in IEiAK UW, Warszawa, October 26.

Eklundh, Emmy. 2019. “Our Damned Weakeness: Tensjions Between Reason and Emotions in Podemos.” In Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Routledge.

Forchtner, Bernhard, Michał Krzyżanowski, and Ruth Wodak. 2013. “Mediatization, Right-Wing Populism and Political Campaigning: The Case of the Austrian Freedom Party.” In Media Talk and Political Elections in Europe and America, edited by Mats Ekström and Andrew Tolson. London: Palgrave Macmillan.

Fuchs, Dieter, and Hans-Dieter Klingemann. 2019. “Globalization, Populism and Legitimacy in Contemporary Democracy.” In Democracy under Threat: A Crisis of Legitimacy?, edited by Ursula van Beek. London: Palgrave Macmillan.

Gdula, Maciej. 2017. Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w Polskiej Polityce z Perspektywy Małego Miasta. With collaboration of Katarzyna Dębska and Kamil Trepka. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.

Glynos, Jason, and Aurelien Mondon. 2019. “The Political Logic of Populist Hype: The Case of Right-Wing Populism’s ‘Meteoric Rise’ and Its Relation to the Status Quo.” In: Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Routledge.

Gordon, Peter E. 2017. “The Authoritarian Personality Revisited: Reading Adorno in the Age of Trump.” Boundary 2 44(2): 31–56. https://doi.org/10.1215/01903659-3826618.

Gounari, Panayota. 2018. “Authoritarianism, Discourse and Social Media: Trump as the ‘American Agitator.’” In Critical Theory and Authoritarian Populism, edited by Jeremiah Morelock, 207–227. London: University of Westminster Press.

Janion, Maria. 2000. Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Gdańsk: Sic!

Kaczyński, Jarosław. 2018. Enunciation during electoral convent in Olsztyn. September 21. youtube.com, bit.ly/2Jo8xv4.

Kantorowicz, Ernst. 2016. The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology. Princeton: Princeton University Press.

Kitschelt, Herbert. 2002. “Popular Dissatisfaction with Democracy: Populism and Party Systems.” In Democracies and the Populist Challenge, edited by Yves Mény and Yves Surel. New York: Palgrave.

Kokutani, Michiko. 2018. “The Death of Truth: How We Gave Up on Facts and Ended Up with Trump.” The Guardian, June 14. https://www.theguardian.com/books/2018/jul/14/the-death-of-truth-how-we-gave-up-on-facts-and-ended-up-with-trump.

Krastev, Ivan, and Stephen Holmes. 2019. The Light that Failed: A Reckoning. London: Penguin Books.

Kristeva, Julia. 1980. Pouvoirs de l’horreur: Essai sur l’abjection. Paris: Le Seuil.

Krzyżanowska, Natalia, and Michał Krzyżanowski. 2018. “‘Crisis’ and Migration in Poland: Discursive Shifts, Anti-Pluralism and the Politicisation of Exclusion.” Sociology 52(3): 612–618. https://doi.org/10.1177/0038038518757952.

Laclau, Ernesto. 2005. On Populist Reason. New York: Verso.

Lakoff, George. 2004. Don’t Think of An Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. Carlton North: Scribe Publications.

Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Mair, Peter. 2013. Ruling the Void: The Hollowing-out of Western Democracy. London: Verso.

Marx, Karl, and Frederick Engels. 2001. The German Ideology Part One, with Selections from Parts Two and Three, together with Marx's “Introduction to a Critique of Political Economy”, edited by C.J. Arthur. New York: International Publishers.

Matyja, Rafał. 2018. Wyjście awaryjne: O zmianie wyobraźni politycznej. Kraków: Karakter.

Moffitt, Benjamin. 2019. “Populism versus Technocracy: Performance, Passions, and Aesthetics.” In Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Routledge.

Mouffe, Chantal. 2018. For a Left Populism. London: Verso.

Mouffe, Chantal. 2020. “The Controversy over Left-Wing Populism.” Le Monde Diplomatique, May. https://mondediplo.com/2020/05/14populism.

Napiórkowski, Marcin. 2014. Władza wyobraźni. Warszawa: WUW.

Napiórkowski, Marcin. 2019. Turbopatriotyzm. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Oesch, Daniel. 2008. “Explaining Workers' Support for Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland.” International Political Science Review 29(3): 349–373. https://doi.org/10.1177/0192512107088390.

Richardson, John E. 2007. Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. New York: Palgrave Macmillan.

Said, Edward. 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books.

Schick, Irvin C. 1999. The Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteristic Discourse. New York: Verso.

Scruton, Roger. 1993. “Oikophobia.” Journal of Education 175(2): 93–98. https://doi.org/10.1177/002205749317500207.

Simonis, Yvan. 2010. “A Way of Comparing Levi-Strauss and Lacan.” Konturen 3(1): 149–161. http://dx.doi.org/10.5399/uo/konturen.3.1.1406.

Snyder, Timothy. 2017. On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. New York: The Duggan Books.

Taggart, Paul. 2002. "Populism and the Pathology of Representative Politics." In Democracies and the Populist Challenge, edited by Yves Mény and Yves Surel. New York: Palgrave.

Tambakaki, Paulina. 2019. “Populism and the Use of Tropes.” In Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Routledge.

Thomlinson, Harvey. 2018. “After Burroughs and Beckett: Opening up Experimental Fiction Beyond Old White Men.” The Guardian, October 8.

Tormey, Simon. 2019. “Passion, Excess, and Fear of the Mob: Populism as Ideology.” In Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Routledge.

Vallespin, Fernando, and Máriam M. Bascuñán. 2019. “Populism and the Restructuring of the Public Sphere.” In Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity, edited by Paolo Cossarini and Fernando Vallespin. New York: Rutledge.

Van Dijk, Teun A. 1993. Elite Discourse and Racism. Newbury Park: Sage.

Weyland, Kurt. 1999. “Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe.” Comparative Politics 31(4): 379–401.

Wiles, Peter. 1969. “Syndrome, Not a Doctrine: Some Elementary Theses on populism.” In Populism: Its Meaning and National Characteristics, edited by Ghița Ionescu and Ernest Gellner. London: Weidenfeld and Nicolson.

Wodak, Ruth. 2015. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. London: Sage.

Wodak, Ruth, and Michał Krzyżanowski, eds. 2017. Journal of Language and Politics 16(4).