Palingenetyczne ultranacjonalistyczne chrześcijaństwo: historia, tożsamość i fałszywość dialektyki perypeteicznej

Main Article Content

Dustin J. Byrd

Abstrakt

Niedawna fala europejskiego nacjonalizmu jest częściowo próbą rozwiązania trwającego kryzysu tożsamości, który rozpoczął się wraz z rewolucją burżuazyjną, wyrażającą się poprzez pozytywistyczny scjentyzm i agresywną sekularyzację, a której kulminacją był powojenny „liberalny konsensus”: demokracja przedstawicielska i kapitalizm wolnorynkowy jako „koniec historii”. Ze względu na potrzeby kapitalizmu po II wojnie światowej, w połączeniu z liberalizacją i amerykanizacją społeczeństw europejskich, w Europie rośnie obecność elementów „nie-tożsamościowych”, która jako taka ponownie poddaje analizie samą geografię tego, co oznacza być Europejczykiem. W tym eseju zgłębiam historyczny kontekst aktualnych zmagań o tożsamość, z którymi borykają się Europejczycy. Z perspektywy teorii krytycznej kwestionuję ideę, że chrześcijaństwo lub wiek chrześcijański może zostać wskrzeszony przez ultranacjonalistów w ich próbach zwalczania kosmopolityzmu zachodniej nowoczesności. Co więcej, pokazuję, jak takie próby powrotu do wyidealizowanej tożsamości chrześcijańskiej są zakorzenione w fałszywej możliwości: dialektyce perypeteicznej, czyli „dialektyce na opak”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Byrd, D. J. (2021). Palingenetyczne ultranacjonalistyczne chrześcijaństwo: historia, tożsamość i fałszywość dialektyki perypeteicznej. Praktyka Teoretyczna, 42(4), 39-64. https://doi.org/10.14746/prt2021.4.2
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Dustin J. Byrd, Olivet College

DUSTIN J. BYRD, Ph.D. is an Associate Professor of Philosophy, Religion, and Arabic at Olivet College, in Michigan, USA. He is a specialist in the Frankfurt School, Critical Theory of Religion, Psychoanalytic Political Theory, and contemporary political Islamic thought. He is the author of numerous books, including The Frankfurt School and the Dialects of Religion: Translating Critical Faith into Critical Theory (Ekpyrosis Press, 2020), Unfashionable Objections to Islamophobic Cartoons: L’Affaire Charlie Hebdo (Cambridge Scholars Publishing, 2017), and Islam in a Post-Secular Society: Religion, Secularity, and the Antagonism of Recalcitrant Faith (Brill, 2016). He has also co-edited books on Malcolm X, Ali Shariati, Frantz Fanon, and Rudolf J. Siebert (Brill). He is the editor-in-chief of Islamic Perspective Journal and the founder and editor-in-chief of Ekpyrosis Press. Information about Dr. Byrd can be found at www.dustinjbyrd.org.

Referencje

 1. Adorno, Theodor W. 1999. Negative Dialectics. Translated by E.B. Ashton. New York: Continuum.
 2. Adorno, Theodor W. 2003. The Jargon of Authenticity. Translated by Knut Tarnowski and Frederic Will. New York: Routledge.
 3. Adorno, Theodor W. 2005a. Critical Models: Interventions and Catchwords. Translated by Henry W. Pickford. New York: Columbia University Press.
 4. Adorno, Theodor W. 2005b. Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life. Translated by E.F.N. Jephcott. New York: Verso.
 5. Andersen, Joakim. 2018. Rising from the Ruins: The Right of the 21st Century. Translated by Gustav Hörngren. London: Arktos Media Ltd.
 6. Bauman, Zygmunt. 2016. Strangers at Our Door. Malden: Polity Press.
 7. Benjamin, Walter. 2007. Illuminations: Essays and Reflections, edited by Hannah Arendt. Translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books.
 8. Benoist, Alain de. 2018. On Being Pagan. Translated by Arcana Europa Media. North Augusta: Arcana Europa Media.
 9. Byrd, Dustin J. 2020. The Frankfurt School and the Dialectics of Religion: Translating Critical Faith into Critical Theory. Kalamazoo: Ekpyrosis Press.
 10. Camus, Renaud. 2018. You Will not Replace Us! Plieux: Chez l’auteur.
 11. Die Welt, “Four EU states refuse migrant quotas amid ‘biggest challenge’ in Union’s History.” September 11, 2015. https://www.dw.com/en/four-eu-states-refuse-migrant-quotas-amid-biggest-challenge-in-unions-history/a-18708760.
 12. Dugin, Alexander. 2012. The Fourth Political Theory, edited by John B. Morgan. Translated by Mark Sleboda and Michael Millerman. London: Arktos Media Ltd.
 13. Froese, Paul. 2008. The Plot to Kill God: Findings from the Soviet Experiment in Secularization. Berkeley: University of California Press.
 14. Griffin, Roger. 1993. The Nature of Fascism. New York: Routledge.
 15. Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Translated by William Rehg. Cambridge: MIT Press.
 16. Habermas, Jürgen. 1998. “The European Nation-State: On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship.” In The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, edited by Ciaran Cronin and Pablo De Greiff. Cambridge: MIT Press.
 17. Habermas, Jürgen, Jacques Derrida, and Giovanni Borradori. 2003. Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: University of Chicago Press.
 18. Habermas, Jürgen. 2009. Europe: The Faltering Project. Translated by Ciaran Cronin. Malden: Polity Press.
 19. Horkheimer, Max. 1993. “On the Problem of Truth.” In Between Philosophy and Social Science: Selected Early Writings. Translated by G. Frederick Hunter et al. Cambridge: MIT Press.
 20. Horkheimer, Max, and Theodor W. Adorno. 2002. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, edited by Gunzelin Schmid Noerr. Translated by Edmund Jephcott. Stanford: Stanford University Press.
 21. Langella, Julian. 2020. Identitarian and Catholic: From Protest to Reconquest. Translated by Jason Rogers. London: Arktos Media Ltd.
 22. Marx, Karl. 1978. “Contributions to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.” In The Marx-Engels Reader, edited by Robert C. Tucker. New York: W.W. Norton.
 23. Nietzsche, Friedrich. 2008. The Gay Science. Translated by Thomas Common. New York: Barnes & Noble.
 24. Reno, Russell R. 2019. Return of the Strong Gods: Nationalism, Populism, and the Future of the West. Washington, D.C.: Regnery Publishing.
 25. Rockmore, Tom. 2017. “Heidegger after Trawny: Philosophy or Worldview.” In Heidegger’s Black Notebooks: Responses to Anti-Semitism, edited by Andrew J. Mitchell and Peter Trawny. New York: Columbia University Press.
 26. Siebert, Rudolf J. 2020. “End or Continuation of World History: The European, Slavic, and American World – A New Paradigm.” In The Rest Write Back: Discourse and Decolonization, edited by Esmaeil Zeiny. Chicago: Haymarket Books.
 27. Speer, Albert. 1970. Inside the Third Reich: Memoirs. Translated by Richard and Clara Winston. New York: The MacMillan Company.
 28. Vogel, Hans. 2021. How Europe Became America. London: Arktos Media Ltd.