Palingenetyczne ultranacjonalistyczne chrześcijaństwo: historia, tożsamość i fałszywość dialektyki perypeteicznej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Volksgemeinschaft
Willensgemeinschaft
chrześcijaństwo
dialektyka perypeteiczna
islamizacja
dialektyka historii
nacjonalizm
imigracja

Jak cytować

Byrd, D. J. (2021). Palingenetyczne ultranacjonalistyczne chrześcijaństwo: historia, tożsamość i fałszywość dialektyki perypeteicznej. Praktyka Teoretyczna, 42(4), 39–64. https://doi.org/10.14746/prt2021.4.2

Abstrakt

Niedawna fala europejskiego nacjonalizmu jest częściowo próbą rozwiązania trwającego kryzysu tożsamości, który rozpoczął się wraz z rewolucją burżuazyjną, wyrażającą się poprzez pozytywistyczny scjentyzm i agresywną sekularyzację, a której kulminacją był powojenny „liberalny konsensus”: demokracja przedstawicielska i kapitalizm wolnorynkowy jako „koniec historii”. Ze względu na potrzeby kapitalizmu po II wojnie światowej, w połączeniu z liberalizacją i amerykanizacją społeczeństw europejskich, w Europie rośnie obecność elementów „nie-tożsamościowych”, która jako taka ponownie poddaje analizie samą geografię tego, co oznacza być Europejczykiem. W tym eseju zgłębiam historyczny kontekst aktualnych zmagań o tożsamość, z którymi borykają się Europejczycy. Z perspektywy teorii krytycznej kwestionuję ideę, że chrześcijaństwo lub wiek chrześcijański może zostać wskrzeszony przez ultranacjonalistów w ich próbach zwalczania kosmopolityzmu zachodniej nowoczesności. Co więcej, pokazuję, jak takie próby powrotu do wyidealizowanej tożsamości chrześcijańskiej są zakorzenione w fałszywej możliwości: dialektyce perypeteicznej, czyli „dialektyce na opak”.

https://doi.org/10.14746/prt2021.4.2
PDF (English)

Bibliografia

Adorno, Theodor W. 1999. Negative Dialectics. Translated by E.B. Ashton. New York: Continuum.

Adorno, Theodor W. 2003. The Jargon of Authenticity. Translated by Knut Tarnowski and Frederic Will. New York: Routledge.

Adorno, Theodor W. 2005a. Critical Models: Interventions and Catchwords. Translated by Henry W. Pickford. New York: Columbia University Press.

Adorno, Theodor W. 2005b. Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life. Translated by E.F.N. Jephcott. New York: Verso.

Andersen, Joakim. 2018. Rising from the Ruins: The Right of the 21st Century. Translated by Gustav Hörngren. London: Arktos Media Ltd.

Bauman, Zygmunt. 2016. Strangers at Our Door. Malden: Polity Press.

Benjamin, Walter. 2007. Illuminations: Essays and Reflections, edited by Hannah Arendt. Translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books.

Benoist, Alain de. 2018. On Being Pagan. Translated by Arcana Europa Media. North Augusta: Arcana Europa Media.

Byrd, Dustin J. 2020. The Frankfurt School and the Dialectics of Religion: Translating Critical Faith into Critical Theory. Kalamazoo: Ekpyrosis Press.

Camus, Renaud. 2018. You Will not Replace Us! Plieux: Chez l’auteur.

Die Welt, “Four EU states refuse migrant quotas amid ‘biggest challenge’ in Union’s History.” September 11, 2015. https://www.dw.com/en/four-eu-states-refuse-migrant-quotas-amid-biggest-challenge-in-unions-history/a-18708760.

Dugin, Alexander. 2012. The Fourth Political Theory, edited by John B. Morgan. Translated by Mark Sleboda and Michael Millerman. London: Arktos Media Ltd.

Froese, Paul. 2008. The Plot to Kill God: Findings from the Soviet Experiment in Secularization. Berkeley: University of California Press.

Griffin, Roger. 1993. The Nature of Fascism. New York: Routledge.

Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Translated by William Rehg. Cambridge: MIT Press.

Habermas, Jürgen. 1998. “The European Nation-State: On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship.” In The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, edited by Ciaran Cronin and Pablo De Greiff. Cambridge: MIT Press.

Habermas, Jürgen, Jacques Derrida, and Giovanni Borradori. 2003. Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: University of Chicago Press.

Habermas, Jürgen. 2009. Europe: The Faltering Project. Translated by Ciaran Cronin. Malden: Polity Press.

Horkheimer, Max. 1993. “On the Problem of Truth.” In Between Philosophy and Social Science: Selected Early Writings. Translated by G. Frederick Hunter et al. Cambridge: MIT Press.

Horkheimer, Max, and Theodor W. Adorno. 2002. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, edited by Gunzelin Schmid Noerr. Translated by Edmund Jephcott. Stanford: Stanford University Press.

Langella, Julian. 2020. Identitarian and Catholic: From Protest to Reconquest. Translated by Jason Rogers. London: Arktos Media Ltd.

Marx, Karl. 1978. “Contributions to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.” In The Marx-Engels Reader, edited by Robert C. Tucker. New York: W.W. Norton.

Nietzsche, Friedrich. 2008. The Gay Science. Translated by Thomas Common. New York: Barnes & Noble.

Reno, Russell R. 2019. Return of the Strong Gods: Nationalism, Populism, and the Future of the West. Washington, D.C.: Regnery Publishing.

Rockmore, Tom. 2017. “Heidegger after Trawny: Philosophy or Worldview.” In Heidegger’s Black Notebooks: Responses to Anti-Semitism, edited by Andrew J. Mitchell and Peter Trawny. New York: Columbia University Press.

Siebert, Rudolf J. 2020. “End or Continuation of World History: The European, Slavic, and American World – A New Paradigm.” In The Rest Write Back: Discourse and Decolonization, edited by Esmaeil Zeiny. Chicago: Haymarket Books.

Speer, Albert. 1970. Inside the Third Reich: Memoirs. Translated by Richard and Clara Winston. New York: The MacMillan Company.

Vogel, Hans. 2021. How Europe Became America. London: Arktos Media Ltd.