Return to Article Details Stanisław Cieślak SJ, Ndre Mjeda dhe jezuitët e tjerë të Provincës së Venecies në Krakov, tłum. Leonard Zissi, (Ndre Mjeda i inni jezuici z prowincji weneckiej w Krakowie), Tirana 2018, pp. 192.
Download