CONTRASTIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGY OF THE LAW ON BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES IN FRENCH AND POLISH LANGUAGES

Main Article Content

Piotr PIEPRZYCA

Abstract

The article presents the problem of equivalence between the main terms of the law on bills of exchange in Polish and French. First, the author presents the origins of the bill of exchange and the evolution of the law on bills of exchange from ancient times until the twentieth century when the rules concerning this branch of law were unified at the international level, in the convention concluded in Geneva on 7 June 1930. Afterwards, some terms related to bills of exchange in both language versions of the convention are analyzed in order to create the mini-dictionary of principal terms. Then these results are compared with the equivalents proposed in traditional dictionaries. The aim of this study is to check whether dictionaries are a valuable source for the translator of legal texts in relation to the corpus consisting of texts of international law, written in multiple languages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
PIEPRZYCA, P. (2017). CONTRASTIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGY OF THE LAW ON BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES IN FRENCH AND POLISH LANGUAGES. Comparative Legilinguistics, 30, 29-49. https://doi.org/10.14746/cl.2017.30.2
Section
Articles

References

 1. Bagińska, Lidia. 2008. Prawo wekslowe i czekowe. Warszawa : C.H. Beck.
 2. Bagińska, Lidia, Czarnecki, Marek. 2013. Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Warszawa : C.H. Beck.
 3. Bień, Witold. 2007. Weksel w praktyce, Warszawa : Difin.
 4. Karykowski, Mirosław. 2015. Tłumaczenie z języka polskiego na język francuski w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą: słowniki dwujęzyczne i teksty paralelne w pracy tłumacza. Rocznik przekładoznawczy 10/2015: 97-112.
 5. Koziński, Mirosław. 2005. Prawo wekslowe. Toruń : TNOIK.
 6. Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki; język w prawie – prawo w języku. Warszawa : Wydawnictwo MUZA SA
 7. Pinault, Martin.1999. L'unification des législations relatives aux lettres de change: un travail laborieux. Revue juridique Thémis vol. 33-1: 170-179.
 8. Dictionnaires
 9. Définitions: cambial, cambiale, cambiaux – Dictionnaire de français Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cambial/12471?q=cambiaire, consulté le 28 mars 2016.
 10. Définitions: endossataire – Dictionnaire de français Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/endossataire/29382?q=endossataire, consulté le 28 mars 2016.
 11. Définitions: endosseur – Dictionnaire de français Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/endosseur/29385?q=endosseur, consulté le 28 mars 2016.
 12. Dictionnaire du droit privé par Serge Braudo, http://www.dictionnaire-juridique.com/serge-braudo.php, consulté le 28 mars 2016.
 13. Expressions: endosseur – Dictionnaire de français Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/endosseur/29385?q=endosseur, consulté le 28 mars 2016.
 14. Łozińska-Małkiewicz, Ewa. 2010. Dictionnaire français-polonais des termes juridiques. Toruń: Wydawnictwo Ewa 2.
 15. Łozińska-Małkiewicz, Ewa. 2000. Dictionnaire polonais-français des termes juridiques.Toruń: Wydawnictwo Ewa 2.
 16. Machowska, Aleksandra. 2002. Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski.Bydgoszcz-Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
 17. Pieńkos, Jerzy. 2002. Francusko-polski słownik terminologiczny. Prawo, ekonomia, handel, stosunki międzynarodowe. Kraków: Zakamycze.
 18. Pieńkos, Elżbieta. 2004. Słownik terminologii ekonomicznej francusko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 19. Pieńkos, Jerzy, red. 1987. Słownik prawniczy polsko-francuski (Dictionnaire juridique polonais-français). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 20. Actes normatifs
 21. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. –Prawo wekslowe (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282).
 22. Code de commerce (version consolidée au 13 mai 2016).
 23. Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre conclue à Genève le 7 juin 1930.
 24. Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych (Dz. U. z 1937 nr 26 poz. 175).