NON-TRANSLATION IN LEGAL TRANSLATION. THE EXAMPLE OF THE EU

Main Article Content

Anna WALICKA

Abstract

The article describes the results of the corpus studies to determine the frequency and scope of the translation strategy involving the deliberate non-translation of selected elements of the source text in legislative and legal texts. The analysis was based on the multilingual official legislative and legal publications of the EU available at eur-lex.europa.eu. The examples quoted in the article come from equipollent versions in English, French and Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
WALICKA, A. (2017). NON-TRANSLATION IN LEGAL TRANSLATION. THE EXAMPLE OF THE EU. Comparative Legilinguistics, 30, 85-105. https://doi.org/10.14746/cl.2017.30.5
Section
Articles

References

 1. Cormier, Monique C., Jean Delisle et Hannelore Lee-Jahnke (éds.). 1999. Terminologie de la traduction. Amsterdam; Philadelphia : J. Benjamins.
 2. Houbert, Frédéric. 2005. Guide pratique de la traduction juridique. Anglais-français. Paris : La maison du dictionnaire.
 3. Humbley, John. 2006. La traduction des noms d’institutions. Meta : journal des traducteurs 51, numéro 4 (décembre 2006), https://www.erudit.org/revue/meta/2006/v51/n4/014334ar.pdf (accès le 16 mai 2016).
 4. Kierzkowska, Danuta. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa : Wydawnictwo Translegis.
 5. Kierzkowska, Danuta. 2013. Nazwy własne w tłumaczeniu dokumentów w świetle prawa polskiego i międzynarodowego. Lingua Legis 21: p. 16-25.
 6. Krzywda, Joanna. 2014. Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Kubacki, Artur. 2012a. O problemach tłumaczenia poświadczonego polskich dokumentów szkolnych. Comparative Legilinguistics 9, http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%209%202012.pdf (accès le 11 avril 2016).
 8. Kubacki, Artur. 2012b. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 9. Kubacki, Artur. 2013. Problemy tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych. Lingua Legis 21: p. 26-38.
 10. Machowska, Aleksandra. 2013. Słownik terminologii prawniczej francusko-polski. Dictionnaire de la terminologie juridique français-polonais. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business.
 11. Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki: język w prawie – prawo w języku. Warszawa : Oficyna Prawnicza MUZA SA.
 12. Pisarska, Alicja, et Teresa Tomaszkiewicz. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze: podręcznik dla studentów neofilologii.Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 13. Płużyczka, Monika. 2011. Wybrane trudności translacyjne a proces translodydaktyczny. In O nauczaniu i uczeniu się języka dla potrzeb zawodowych, S. Piotrowski (éd.), 88–97. Lublin : Wydawnictwo Werset.
 14. Vaxelaire, Jean-Louis. 2005. Les Noms propres : une analyse lexicologique et historique. Paris : Champion.