GENRE STYLE OF CONSTITUTION
PDF (Język Polski)

Keywords

genre
constitution
normative style
rhetoric style

How to Cite

MALINOWSKA, E. (2018). GENRE STYLE OF CONSTITUTION. Comparative Legilinguistics, 31, 55–68. https://doi.org/10.14746/cl.2017.31.3

Abstract

In this paper I take the meaning of genre as a model of a specified type of text. Therefore, I consider genre as a pattern of the text, which consists of all its planes (formal, cognitive, pragmatic, axiological, stylistic). I am especially interested in the stylistic plane of a concrete communicative event, which is the current text of the fundamental law, i.e. of the Constitution of the Republic of Poland (1997). The constitution in the stylistic dimension is multi-colour. A normative dry imperious style is dominant, with a high frequency of orders, duties and rights, but contrary to the other genres of official and legal spheres, there are also strongly present elements of high, elaborative rhetoric style exe-cuted not only in the preamble, but also in the solemn acts of president’s and MPs’ oaths. These particular texts in the text underline the significance of the constitution as the most important legal act for the state community. The ideo-logical convictions of the legislative body have also an influence on the genre style of the constitution.
https://doi.org/10.14746/cl.2017.31.3
PDF (Język Polski)

References

Bałaban, Andrzej. 1997. Funkcje konstytucji. W Charakter i struktura norm konstytucji, red. Jerzy Trzciński. Warszawa: PWN.

Gajda, Stanisław. 1993. Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński. Wrocław: PWN.

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1986. Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. 1999. Red. Sławomira Wronkowska i Maria Zmierczak. Warszawa-Poznań.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: PWN.

Malinowska, Ewa. 2012. Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Sagan, Stanisław. 2003. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: LexisNexis.

Witosz, Bożena. 2005. Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtak, Maria. 2004. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojtak, Maria. 2007. Styl gatunku, styl gatunkowy a styl funkcjonalny w perspektywie analitycznej. W Gatunki mowy i ich ewolucja, t.3: Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. Danuta Ostaszewska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wronkowska, Sławomira. 2007. O cechach języka tekstów prawnych. W: Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Zieliński, Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły.Wskazówki. Warszawa: LexisNexis.

Zieliński Maciej, Ziembiński Zygmunt. 1992. Dyrektywy i sposób ich wypowiadania. Warszawa: PWN.

Ziembiński, Zygmunt.1966. Logiczne podstawy prawoznawstwa. Warszawa: PWN.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Warszawa: PWN.