SOURCES OF A TRANSLATOR'S KNOWLEDGE IN TRANSLATION OF A GERMAN JUDGEMENT AND CORRECTNESS OF THE TRANSLATION
PDF (Język Polski)

Keywords

sources of a translator’s knowledge
specialized translation
teaching experiment
judgement

How to Cite

SEKUŁA, J. (2018). SOURCES OF A TRANSLATOR’S KNOWLEDGE IN TRANSLATION OF A GERMAN JUDGEMENT AND CORRECTNESS OF THE TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 31, 147–165. https://doi.org/10.14746/cl.2017.31.7

Abstract

This article discusses the advantages and disadvantages of the use of selected sources of the knowledge of translator (dictionaries, parallel texts and online resources) in translation, the results of the experiments in the scope of specialized translation teaching and the practical implications resulting for carrying out classes of specialist translations and educating translators of the ability to make effective use of the available sources of knowledge when trans-lating legal texts ‒ court judgments.

https://doi.org/10.14746/cl.2017.31.7
PDF (Język Polski)

References

Dębski, Antoni. 2006. Translatologia. Podstawowe problemy, stan i perspektywy badań, zainteresowania badaczy. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 2, http://www.rp.umk.pl/pdf/Art2.pdf (data dostępu 20 kwietnia 2017 r.).

Iluk, Łukasz. 2016. Wpływ podejścia translacyjnego na efektywność i poprawność przekładu tekstu prawnego w ramach ćwiczeń traduktologicznych. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teo-rią, praktyką i dydaktyką przekładu 11, http://apcz.umk.pl/-czasopisma/index.php/RP/article/view/RP.2016.011/9676 (data dostępu 5 maja 2017 r.).

Kubacki, Artur D. 2011. Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

Kubacki, Artur D. 2013. Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń (specjalistycznych). Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 13, http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/-Comparative%2013%202013.pdf (data dostępu 25 kwietnia 2017 r.).

Matulewska, Aleksandra. 2010. Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 3, https://repozytorium.amu.edu.pl/han-dle/10593/14318 (data dostępu 2 maja 2017 r.).

Źródła internetowe

DUDEN Online-Wörterbuch. http://www.duden.de/woerterbuch (data dostępu 27 kwietnia 2017 r.).

Słownik online niemiecko-polski i polsko-niemiecki. http://depl.pl/ (data dostępu 28 kwietnia 2017 r.).

PONS Online-Wörterbuch. http://de.pons.com/ (data dostępu 27 kwie-tnia 2017 r.).

Online Wörterbuch für 28 Sprachen. http://de.bab.la/ (data dostępu 27 kwietnia 2017 r.).

Online-Wörterbuch deutsch-polnisch, polnisch-deutsch mit erweitertem Wortschatz für juristische und wirtschaftliche

Begriffe für Juristen und Unternehmer. http://www.woerterbuch-deutsch-polnisch.de/-woerterbuch/recht/glossar/7,,,PL,DE,.html (data dostępu 12 maja 2017 r.).

Rechtswörterbuch. http://www.polnisches-recht.eu/index.php/rechts-woerterbuche (data dostępu 14 maja 2017 r.).

Reverso Context. http://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/ (data dostępu 16 maja 2017 r.).

Linguee. Słownik niemiecko-polski. http://www.linguee.pl/ (data dostępu 17 maja 2017 r.).

Glosbe ‒ wielojęzyczny słownik online. https://pl.glosbe.com/ (data dostępu 27 maja 2017 r.).

Woxikon ‒ Abkürzungen und Akronym Datenbank. http://abkuerzungen.woxikon.de/ (data dostępu 3 czerwca 2017 r.).

ZIVILRECHT-GLOSSAR polsko-niemiecki glosariusz pojęć z zakresu prawa cywilnego. https://glosa-riuszprawniczy.word-press.com/ (data dostępu 28 maja 2017 r.).

Glosariusz prawniczy polsko-niemiecki oraz niemiecko-polski. http://www.glosariuszprawniczy.pl/pl/glosariusz/ (data dostępu 2 czerwca 2017 r.).

Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/ (data dostępu 3 czerwca 2017 r.).

Glossyniemieckie.blogspot. http://glossyniemieckie.blogspot.com.

Glosariusz.blog. http://glosariusz.blog.onet.pl.

Familiensache ‒ glosariusz (scribd. com) https://pl.scribd.com/document/149366301/Familiensache-glosa-riusz.

ProZ.com. http://pol.proz.com/ (data dostępu 25 maja 2017 r.)

Forum Branżowego Związku Tłumaczy. https://forum.sbzt.pl/index.-php (data dostępu 24 maja 2017 r.)

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych. https://orzeczenia.ms.gov.pl/ (data dostępu 8 czerwiec 2017 r.).

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) (data dostępu 8 czerwiec 2017 r.).

BUNDESZAHNÄRZTEKAMMER. https://www.bzaek.de/. (data dostępu 8 czerwiec 2017 r.).

Gerichtsentscheidungen Berlin-Brandenburg. http://www.gerichts-entscheidungen.-berlin-brandenburg.de (data dostępu 8 czerwiec 2017 r.).

Landesrechtsprechung Baden-Württemberg. http://www.landesrecht-bw.de (data dostępu 8 czerwiec 2017 r.).

Justizportal Nordrhein-Westfalen. https://www.justiz.nrw.de/ (data dostępu 6 czerwiec 2017 r.).

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. http://www.rechtsprechung-im-internet.de/ (data dostępu 9 czerwiec 2017 r.).