THE RECENT LEGILINGUISTICS RESEARCH IN POLAND. REVIEW OF THE BOOK ENTITLED "METHODOLOGY FOR INTERLINGUAL COMPARISON OF LEGAL TERMINOLOGY. TOWARDS GENERAL LEGILINGUISTICS TRANSLATOLOGY" written by Paulina KOZANECKA, Aleksandra MATULEWSKA and Paula TRZASKAWKA.
PDF (Język Polski)

How to Cite

KUBACKI, A. D. (2018). THE RECENT LEGILINGUISTICS RESEARCH IN POLAND. REVIEW OF THE BOOK ENTITLED "METHODOLOGY FOR INTERLINGUAL COMPARISON OF LEGAL TERMINOLOGY. TOWARDS GENERAL LEGILINGUISTICS TRANSLATOLOGY" written by Paulina KOZANECKA, Aleksandra MATULEWSKA and Paula TRZASKAWKA. Comparative Legilinguistics, 31, 167–172. https://doi.org/10.14746/cl.2017.31.8

Abstract

.
https://doi.org/10.14746/cl.2017.31.8
PDF (Język Polski)

References

Bańczerowski, Jerzy and Matulewska, Aleksandra. 2012. Towards the foundations of legilinguistic translatology. W: Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. Paweł Grzegorczyk, Krzysztof Knoppek and Marcin Walasik, 1225–1261. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Gortych-Michalak, Karolina. 2017. In Search of Equivalents in Legal Translation: A Parametric Approach to the Comparison of Legal Terminology in Polish and Greek. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 10. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.

Grzybek, Joanna i Fu Xin. 2017. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology in Polish and English Application of Parametric Approach to Comparison of Legal Terminology between Polish and Chinese for Translation Purposes. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 9. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.

Hadryan, Milena. 2017. Polish-Swedish Translation: A Parametric Approach to Comparison of Legal Terminology. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 8. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.

Kaczmarek, Karolina. 2017. Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation Contrastive Parametric Study of Legal Terminology. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 6. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.

Kierzkowska, Danuta, red. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa: Translegis.

Kozanecka, Paulina, Aleksandra Matulewska i Paula Trzaskawka. 2017. Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 11. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.

Kubacki, Artur Dariusz. 2014. Aleksandra Matulewska: Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation (= Linguistic Insights: Studies in Language and Communication. Volume 171). Peter Lang, Bern 2013, 279 pages. [W:] Edward Białek, Tomasz Szymański, Witold Ucherek (red.): Orbis Linguarum, tom 41, 422–424. Wrocław–Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag.

Matulewska, Aleksandra. 2013. Legilinguistic translatology: A parametric approach to legal translation. Bern: Peter Lang.

Matulewska, Aleksandra. 2017. Contrastive parametric study of legal terminology in Polish and English. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 5. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.

Nowak-Michalska, Joanna. 2017. Polish-Spanish Legal Translation: A Parametric Approach. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 7. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.