TRANSLATION OF NAMES OF POLISH HIGHER SCHOOLS AND THE RULE OF DILIGENT PREPARATION OF TRANSLATIONS AND FAITHFULNESS OF A SWORN TRANSLATION
PDF (Język Polski)

Keywords

sworn translation
names of universities
obligations of sworn translator

How to Cite

ŁOMZIK, M. (2019). TRANSLATION OF NAMES OF POLISH HIGHER SCHOOLS AND THE RULE OF DILIGENT PREPARATION OF TRANSLATIONS AND FAITHFULNESS OF A SWORN TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 35, 39–57. https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.2

Abstract

Statutory obligation of a sworn translator to exercise special diligence obliges him to perform a diligent and faithful translation, including the names of institutions. In the process of translating names of Polish colleges, a translator may use German equivalents, which have been made available in a publicly available German database ANABIN, which contains information that make it easier for offices and schools to decide in terms of recognizing educational qualifications. However, translation and thus, choice of wording is the responsibility of the translator exclusively. He must therefore approach the suggested equivalents critically; thereby, he may not automatically accept propositions without having verified them prior. The article undertakes to establish which of the proposed equivalents of names of Polish colleges violate the rule of diligent preparation of translations and faithfulness of a sworn translation as well as the consequences of incorrect translations of university names.
https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.2
PDF (Język Polski)

Funding

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

Cieślik, Bolesław, Laska Liwiusz i Michał Rojewski. 2010. Egzamin na tłumacza przysięgłego: komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Cieślik, Bolesław, Kierzkowska Danuta, Michalska Anna, Staniszewska-Kowalak Dorota i Jacek Zieliński. 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

Dacewicz, Leonarda. 2007. Nazwy polskich uczelni wyższych tradycja i współczesność. [w:] Nowe nazwy własne, nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek, 521–528, Kraków: Wydawnictwo PANDIT.

Dostatni, Grzegorz. 2005. Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

Ewald, Petra. 2012. Grundschule Brüsewitz − Grundschule „Villa Kunterbunt“ − Lessing-Grundschule: Schulnamen zwischen Identifizierungs- und Charakterisierungsfunktion. [w:] Beiträge zur Namenforschung 47/1, 1−32.

Iluk, Jan. 1992. Voraussetzungen für eine angemessene Übersetzung von Namen öffentlicher Einrichtungen. [w:] Wissenschaftliche Arbeiten zur Literatur und Linguistik, red. J. Iluk, 52–62, Katowice: Uniwersytet Śląski.

Iluk, Jan. 2000. Problemy tłumaczenia instytucji publicznych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie. [w:] Problemy komunikacji międzykulturowej – Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, red. B. Kielar, 193–213, Warszawa: Oficyna Wydawnicza GrafPunkt.

Kaleta, Zofia. 1998. Teoria nazw własnych. [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, 15–36, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego.

Kierzkowska, Danuta. 1991. Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa: Tepis.

Kierzkowska, Danuta. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Tepis.

Kubacki, Artur Dariusz. 2006. W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP. [w:] Lingua Legis 14, 39–45.

Kubacki, Artur Dariusz. 2012a. O problemach tłumaczenia poświadczonego polskich dokumentów szkolnych. [w:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 9, 79–101.

Kubacki, Artur Dariusz. 2012b. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kubacki, Artur Dariusz. 2013. Problemy tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych. [w:] Lingua Legis 21, 26–38.

Kubacki, Artur Dariusz. 2014. O problemach tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów szkolnych. [w:] Słowo – kontekst – przekład. Seria Język a Komunikacja 34, red. J. Dybiec-Gajer i A. Tereszkiewicz, 171–186, Kraków: Wydawnictwo Tertium.

Nord, Christiane. 2011. Funktionsgerechtigkeit und Loyalität: Theorie, Methode und Didaktik des funktionalen Übersetzens, Berlin: Frank & Timme.

Nosowicz, Jan Franciszek. 2016. Nazwy pochodne od prymarnych wyrazów ergonimów instytucji szkolnictwa wyższego. [w:] Neofilologia dla przyszłości, t.1, red. J. F. Nosowicz, 109–122, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa.

Solová, Regina. 2013. Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Atut”.

Stolze, Radegundis. 2009. Fachübersetzen – Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. Berlin: Frank & Timme.

Stolze, Radegundis. 2014. Praxishandbuch Urkundenübersetzung. Fertigkeiten. Terminologie. Rechtssprache. Tübingen: Stauffenburg-Verlag.

Walczak, Bogdan. 1995. Uniwersytet w Poznaniu: nazwy uczelni i budynków. [w:] Język polski – historia i współczesność. Język polski – historia i współczesność. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy powstania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, 9–20, Poznań: PTPN.

Vladimirovna Vasil'eva, Natalija. 2004. Institutionsnamen, [w:] Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik, red. A. Brendler i S. Brendler, 605– 621, Hamburg: Baar.

Rybińska, Zofia. 1994. Polskie Uniwersytety i Szkoły – Glosariusz Polterm nr 5. Warszawa: TEPIS.

Szwajczuk, Alina. 2011. O błędnych tłumaczeniach nazw uczelni wyższych w Polsce: dlaczego powszechna praktyka tłumaczenia nazw szkół wyższych na university budzi kontrowersje? [w:] Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych, red. K. Jaworska-Biskup, B. Kijek i A. Szwajczuk, 265–283, Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk.

Zieliński, Lech. 2006. Od wierności do śmieszności. Kilka uwag o tłumaczeniu nazw własnych polskich szkół wyższych na język angielski. [w:] Rocznik Przekładoznawczy 2. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 223–233.

Źródła internetowe

HeiligenLexikon. https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_von_Krakau.htm (data dostępu 10.07.2018)

StudiScan. https://www.studieren-studium.com/studium/fachbereich_vergleichen/Business_Management/BWL_Betriebswirtschaftslehre (data dostępu 10.07.2018)

Ourkids, http://www.ourkids.net/pl/szkoly-spoleczne-w-polsce.php#maincontent (data dostępu 10.07.2018)

Wissenschaftsrat 2012: Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung (data dostępu 10.07.2018)

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2264-12.pdf (data dostępu 10.07.2018)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. www.nauka.gov.pl (data dostępu 10.07.2018).

Akty prawne

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 Nr 273, poz. 2702)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365)

Stanowisko Konwentu Marszałków RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim z 4 marca 2000. [w:] Biuletyn TEPIS, 41/2000, 27.