ISHARYŌ AS A WAY TO COMPENSATION FOR MORAL INJURY IN CASE OF DIVORCE IN JAPAN
PDF (Język Polski)

Keywords

compensation
moral injury
divorce
Japan
conjugal infidelity

How to Cite

ŁUKASIEWICZ, R. A. (2019). ISHARYŌ AS A WAY TO COMPENSATION FOR MORAL INJURY IN CASE OF DIVORCE IN JAPAN. Comparative Legilinguistics, 35, 121–136. https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.5

Abstract

The purpose of this article is to present a compensation for moral injury connected with conjugal infidelity in Japanese Law (isharyō). The compensation for moral injury, which is sentenced because of a divorce could be divided into a compensation for mental disorder and a compensation for deprivation of the status in the society. To analyze this issue it is necessary to discuss context of Japanese culture and society. Furthermore, I present statistics which show factors that have influence on the amount of compensation. Finally, there are remarks on comparative law.

https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.5
PDF (Język Polski)

References

Czech, Bronisław. 2007. Wierność małżeńska a kwestia winy rozkładu pożycia. Przegląd Sądowy 5: 5-24.

Drozdowski, Tomasz. 2017. Recepcje prawa we współczesnej Japonii. W: Prawo i kultura we współczesnej Japonii, red. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Budziński, 9-27. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Frank, Ronald. 2005a. Civil Code. General Provision. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 166-204. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.

Frank, Ronald. 2005b. Civil Code. Law of Obligations. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 227-261. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.

Grzybowski, Stefan. 1980. Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hendry, Joy. 2013. Japończycy. Kultura i społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Holloway, Susan D. 2010. Woman in Family in Contemporary Japan. Cambridge: Cambridge University Press.

Horie, Yuki i Rafał Łukasiewicz. 2018. Shinken i kangoken – podział władzy rodzicielskiej między rozwiedzionymi małżonkami w Japonii. W: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej, red. Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz, 151-161. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Horie, Yuki. 2013. Sprawy cywilne rozpoznawane w sądach polskich

i japońskich w aspekcie translatologicznym. Praca doktorska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jelonek, Barbara. 2014. XIX-wieczne procesy tworzenia Japońskiego Kodeksu Cywilnego. Studia Erasmiana Wratislaviensia 8: 253-267.

Jones, Colin P. A. 2007. In the Best Interests of the Court: What American Lawyers Need to Know about Child Custody and Visitation in Japan. Asia Pacific Law & Policy Journal 8 (2): 167-269.

Krajewski, Radosław. 2009. Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Leszczyński, Leszek. 1994. Japonia. Kontynuacje i negacje, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Leszczyński, Leszek. 2013. Recepcja prawa z okresu Meiji – podłoże i wpływ na japoński porządek prawny. Studia Iuridica Lublinensia 19: 171-179.

Łukasiewicz, Jakub M. 2018. Alimentacja dziecka w Japonii wobec działań rozwodowych rikonkatsudo. W: Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, red. Joanna Marszałek-Kawa, Michał Dahl, 174-194. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Marutschke Hans Peter. 2005. Civil Code. Property Law – Real Rights. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 205-226. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.

Oda, Hiroshi. 2005. Japanese Law. Oxford: Oxford University Press.

Yukawa, Yoshiro red. 2013. 慰謝料算定の実務 Isharyosantei no jitsumu. Tokyo: Chibakenbengoshi kai.

Okamura, Ryoko. 2013. Changing Ideal of Ryosai Kenbo Through Cultural Analysis of Japanese Women in Japan and in The United States: Reexamining The Experience of Japanese Immigrant Women Until 1945. Oklahoma: UMI Dissertation Publishing.

Ono, Hiromi. 2010. The Socioeconomic Status of Women and Children in Japan: Comparisons with the USA. International Journal of Law, Policy and the Family 24(2): 151–176.

Schmidt Petra. 2005a. Civil Code. Family Law. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 262-304. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.

Schmidt Petra. 2005b. Civil Code. Law of Succession. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 305-329. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.

Sequeira,Rita M. 1996. Married Japanese women with children: The relationship between perceived spousal support, Childrearing, outside employment, and levels of depression, Anxiety, self-esteem, and life satisfaction, Praca doktorska, University of Southern California.

Smith, Bardwell L. 2010. Japanese Woman as Housewife, Mother, and Worker. Patterns of Change and Continuity. In: Narratives of Sorrow and Dignity: Japanese Women, Pregnancy Loss, and Modern Rituals of Grieving, red. Bardwell L. Smith, Oxford: University Scholarship Press on-line. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199942138.003.0005

Sygit, Bogusław. 1992. Cudzołóstwo (zdrada i kara). Toruń: Wydawnictwo Comer.

Szer, Seweryn. 1966. Prawo rodzinne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tanase, Takao. 2011. Divorce and the Best Interests of the Child: Disputes over Visitation and the Japanese Family Courts. Pacific Rim Law & Policy Journal Association vol. 20 (3): 563-588.

Tokarz, Andrzej S. 2011. Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych. Przegląd Sądowy 4: 102-117.

West, Mark D. 2011. Lovesick Japan. Sex, Marriage, Romance, Law, Itaka – Londyn: Cornell University Press.

Yokoi, Hideaki (red). 2010. 法律用語辞典 Hōritsuyōgojiten. Tokyo: Jiyukokuminsha.

Orzecznictwo

Orzeczenie SA w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 60/15, LEX nr 1740651.

Orzeczenie SN z dnia 19 grudnia 1950 r., C 347/50, LEX nr 170865.

Orzeczenie SN z dnia 20 listopada 1952 r., C 600/52, LEX nr 117518.

Postanowienie SN z dnia 26 listopada 1973 r., III CRN 227/73, LEX nr 1720.

Postanowienie SN z dnia 27 czerwca 2001 r., IV CKN 278/01, LEX nr 82435.

Wyrok SN z dnia 21 listopada 1997 r., II CKN 464/97, LEX nr 1227419.

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 1999 r., III CKN 128/98, LEX nr 738105.

Wyrok SN z dnia 28 września 2000 r., IV CKN 112/00, LEX nr 44291.

Akty prawne

Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie, Dz. U. 1945 nr 48 poz. 270.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. 2018 poz. 1025, w skrócie: k.c.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tj. Dz. U. 2017 poz. 682, w skrócie: k.r.o.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, Dz. U. 1950 nr 34 poz. 308.

Japoński Kodeks cywilny z dnia 27 kwietnia 1896 r. nr ustawy 89, ostatnia nowelizacja ustawy: 7 czerwca 2016r. nr ustawy 71, dalej: j.k.c.

Inne

Raport dotyczący danych demograficznych przygotowany przez Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, http://www.mhlw.go.jp/english/database/dbhw/FY2009/dl/divorce_2.pdf (data dostępu 21 czerwca 2018 r.)

Opis procedury na stronie Japońskiego Sądu Najwyższego: http://www.courts.go.jp/kanazawa/vcms_lf/kasai-02-03-isharyou-290323.pdf (data dostępu 5 czerwca 2018 r.)

Wzór wniosku o zadośćuczynienie w związku z rozwodem: http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7507isharyou.pdf (data dostępu 5 czerwca 2018 r.).

Słownik Zokugo Dictionary http://zokugo-dict.com/06ka/kateinairikon.htm (data dostępu 5 czerwca 2018 r.).