MODELE INTELIGENTNEGO UCZENIA SIĘ CERTYFIKOWANYCH TŁUMACZY PISEMNYCH I USTNYCH W CHINACH

Main Article Content

Ming XU

Abstrakt

Tłumaczenie prawnicze odegrało ważną rolę w kontaktach między różnymi ludźmi i krajami w przeszłości, a obecnie odgrywa jeszcze większą rolę w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. W badaniu wykorzystano studium przypadku oraz narzędzie do analizy danych inteligentnych modeli kształcenia certyfikowanych tłumaczy prawnych. Dzięki przeprowadzonej analizie sprawy nr 75 Najwyższego Sądu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, wykresy pokazują, że tłumacz prawniczy posiada pewne kompetencje, chociaż istnieją pewne wady w tłumaczeniu, które nie wykazują integracji wszystkich kompetencji translacyjnych. Wyniki pokazują, że wstępne wymagania dotyczące znajomości prawa w aspekcie porównawczym, języków prawnych i językoznawstwa sądowego stanowią zewnętrzną strukturę modeli inteligentnego uczenia się, a wewnętrznym modelem są kompetencje językowe w zakresie tłumaczeń ustnych, prawne struktury translacyjne, kompetencje strategiczne w zakresie tłumaczenia prawnego oraz kontekst sytuacyjny. Cały model jest wieloelementowy, interaktywny, dynamiczny i rozbudowany.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
XU, M. (2019). MODELE INTELIGENTNEGO UCZENIA SIĘ CERTYFIKOWANYCH TŁUMACZY PISEMNYCH I USTNYCH W CHINACH. Comparative Legilinguistics, 36, 47-64. https://doi.org/10.14746/cl.2018.36.3
Dział
Artykuły
Biogram autora

Ming XU, China University of Political Science and Law (CUPL)

University degree: Postgraduate of School of Foreign Languages, China University of Political Science and Law.

Research fields: Forensic linguistics, legal translation and legal English teaching

Referencje

 1. Alan, Durant, and Janny HC Leung. 2016. Language and Law. London and New York: Routledge.
 2. Avram Noam, Chomsky. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: MIT Press.
 3. Carmen, Llamas. 2011. Sociolinguistics. In The Routledge Handbook of Applied Linguistics, ed. James Simpson, 501. London and New York: Taylor & Francis Group.
 4. Deborah, Cao. 2007. Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.
 5. Du, Jinbang. 2005. Legal Exchange Principles and Legal Translation. Journal of Guangdong University of Foreign Studies 4: 11.
 6. Frances, Rock. 2011. Forensic Linguistics. In The Routledge Handbook of Applied Linguistics, ed. James Simpson, 139. London and New York: Taylor & Francis Group.
 7. Guo, Zhuzhang. 2010. A Practical Course in Translation Between English and Chinese. Wu Han: Wu Han University Press.
 8. Peter M. Tiersma. 1999. Legal language. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 9. Salmi, Tolonen. 2004. Legal Linguistic Knowledge and Creating and Interpreting Law in Multilingual Environments. America: Brooklyn Journal of International Law.
 10. Sandrini, Peter. 1999. Translation between Culture and Communication: The Special Case Right. In Translation of Legal Texts, ed. Peter Sandrini, 9-43. Tubingen: Gunter Narr.
 11. Xiong, Demi. 2011. On the Special Principles of Legal Translation. Journal of Southwest University of Political Science and Law 2: 128.
 12. Varady, Tibor. 2006. Language and Translation in International Commercial Arbitration from the Constitution of the Tribunal through Recognition and Enforcement Proceedings. The Hague: T.M.C. Asser Press; West Nyack, NY: Cambridge University Press.
 13. The Judicial Committee of the Supreme People's Court. Guiding Case No. 75: China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation v. Ningxia Ruitai Science and Technology Co., Ltd. (Case about public interest litigation against environmental pollution). en.pkulaw.cn. http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=cd0b7b48ac186936bdfb&lib=case&SearchKeyword=&SearchCKeyword= (accessed Dec 28, 2016).