ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZEKŁADÓW DOKONANYCH PRZEZ STUDENTÓW Z KOMPETENCJAMI PRAWNYMI I BEZ NICH

Main Article Content

Márta LESZNYÁK
Dorka BALOGH

Abstrakt

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki drugiego etapu badania przeprowadzonego jako projekt wspólny dwóch jednostek szkolnictwa wyższego o różnych rodzajach kształcenia translatorskiego na studiach magisterskich: Uniwersytetu Szeged, Wydział Sztuki (SZTE) i specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu przekładoznawstwa na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu Pázmány Pétera w Budapeszcie (PPKE JÁK). Na SZTE studenci nie posiadają wykształcenia prawniczego, podczas gdy na PPKE JAK wszyscy uczestnicy to wykwalifikowani prawnicy. Głównym założeniem było sprawdzenie, czy istnieją znaczące różnice w jakości przekładu prawniczego przeprowadzonego przez studentów z i bez wykształcenia prawniczego. Przeanalizowano i oceniono jakość całościową (holistycznie) przy użyciu 5-stopniowej skali Kiraly’ego (1995: 83) i porównano rodzaje błędów przy użyciu określonej typologii błędów. Badanie wykazało, że studenci z wykształceniem prawniczym wypadli lepiej w kategoriach ogólnych i analitycznych, przy znacznie mniejszej liczbie błędów popełnianych przy przekazywaniu informacji i rejestrze prawnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
LESZNYÁK, M., & BALOGH, D. (2019). ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZEKŁADÓW DOKONANYCH PRZEZ STUDENTÓW Z KOMPETENCJAMI PRAWNYMI I BEZ NICH. Comparative Legilinguistics, 37, 85-115. https://doi.org/10.14746/cl.2019.37.3
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Alcaraz Varó, Enrique and Brian, Hughes. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: St Jerome.
 2. Balogh, Dorka and, Márta, Lesznyák. 2018. Project work in the legal translation classroom: First results of an empirical investigation. In Latest Trends in Hungarian Translation Studies, ed. Ildikó Horváth, 173–190. Budapest: Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. (OFFI).
 3. Bhatia, Vijay Kumar. 1997. Translating Legal Genres. In Text Typology and Translation, ed. Anna Trosborg, 203–214. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
 4. Ferreira, Aline, and John, Schwieter. 2017. "Directionality in translation." In The Handbook of Translation and Cognition, eds. Schwieter, John and Aline Ferreira. 90-105. New York: John Wiley & Sons.
 5. Leung, Matthew. 2014. Assessing Parallel Texts in Legal Translation. Jostrans 1: 89-105. (online: https://www.jostrans.org/issue01/art_leung.php)
 6. Kiraly, Donald C. 2005. Project-based learning: A case for situated translation. Meta: Journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal 50(4): 1098–1111.
 7. Nord, Christiane. 1991. Text Analysis in Translation. Amsterdam-Atlanta: Rodopi.
 8. Nord, Christiane. 1997. Translating as a purposeful activity. Manchester: St Jerome.
 9. Northcott, Jill, and Gilian, Brown. 2006. Legal Translator Training: Partnership between Teachers of English for Legal Purposes and Legal Specialists. English for Specific Purposes 25(3): 358–375. (online: https://edinburgh.academia.edu/JillNorthcott)
 10. Orlando, Daniele. 2015. The Trials of Legal Translation Competence: Triangulating Processes and Products of Translators vs. Lawyers. PhD Thesis. (online: https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2908045/187217/ORLANDO_PhD_Thesis.pdf)
 11. Prieto Ramos, Fernando. 2011. Developing Legal Translation Competence: An Integrative Process-Oriented Approach. Comparative Legilinguistics - International Journal for Legal Communication 5: 7–21.
 12. Prieto Ramos, Fernando. 2015. Quality assurance in legal translation: evaluating process, competence and product in the pursuit of adequacy. International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique 28(1): 11-30.
 13. Šarčević, Susan. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.
 14. Stemler, Steven E., and Jessica, Tsai. 2008. Best practices in interrater reliability: Three common approaches. In Best practices in quantitative methods. ed. Osborn, Jason W. 29-49. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 15. Trosborg, Anna. 1997. Translating Hybrid Political Texts. In Text Typology and Translation, ed. Anna Trosborg, 145–158. Amsterdam: John Benjamins.