LEGILINGUISTIC CONTRASTIVE STUDIES IN POLAND – A CASE STUDY OF KOREAN AND POLISH

Main Article Content

Artur Dariusz KUBACKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KUBACKI, A. D. (2019). LEGILINGUISTIC CONTRASTIVE STUDIES IN POLAND – A CASE STUDY OF KOREAN AND POLISH. Comparative Legilinguistics, 40, 91-101. https://doi.org/10.14746/cl.2019.40.5
Section
Reviews
Author Biography

Artur Dariusz KUBACKI, Pedagogical University, Kraków

Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 15 książek naukowych i/lub dydaktycznych, a także ponad 120 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych. Od 1997 r. prowadzi Biura Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie.

References

 1. Bałazy, Bernadetta. 2015. Nazewnictwo kar w Kodeksie karnym Republiki Korei w aspekcie tłumaczeniowym koreańsko-polskim. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 22. 43–63.
 2. Gémar, Jean-Claude. 1982. Langage du droit et traduction. Essai de jurilinguistique. The Language of the Law and Translation. Essays on Jurilinguistics. Québec–Montréal: Linguatech – Conseil de la langue française.
 3. Kierzkowska, Danuta. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.
 4. Kubacki, Artur Dariusz. 2017. Z najnowszych badań legilingwistycznych w Polsce. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 31. s. 167–172.
 5. Malinowski, Maciej. 2018. Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko. Kraków: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c.
 6. Matulewska, Aleksandra i Kyong-Geun Oh. 2016. Środki wyrażania nakazu w polskim i koreańskim Kodeksie cywilnym. W Język polskiego prawa: nowe wyzwania, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski i Ewa Walewska. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego. 165–184.
 7. Matulewska, Aleksandra, Kyong-Geun Oh i Daria Zozula. 2017. Exponents of Deontic Modality in Korean, Indonesian, English and Polish: A Contrastive Translative Perspective. Rocznik Orientalistyczny t. LXX, z. 2. 185–211.
 8. Oh, Kyong-Geun. 2015. Ewolucja języka urzędowego w Korei. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 22. 65–77.
 9. Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Kraków: Oficyna Prawnicza Muza SA.
 10. Płużyczka, Monika. 2009. Dydaktyka translacji – rozważania terminologiczne. Przegląd Glottodydaktyczny 26. 195–200.
 11. Vermeer, Hans. 1978. Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie. Lebende Sprachen 3. 99–102.
 12. Wojtasik, Emilia.2009. Hanja/Saja/Gosa Seongeo(한자/사자/고사성어). Powiedzenia i zwroty pochodzenia chińskiego w języku koreańskim – uwarunkowania historyczno-kulturowe. W Z zagadnień leksykalno-semantycznych. Wokół słów i znaczeń III. Materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci prof. Bogusława Krei, red. Beata Milewska i Sylwia Rzedzicka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 337–342.
 13. Wojtasik, Emilia. 2014a. Klauzula dotycząca przedmiotu umowy najmu w języku koreańskim i polskim w aspekcie translacyjnym. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 17. 145–162.
 14. Wojtasik, Emilia. 2014b. Przyczynek do historii rozwoju prawa i lingua legis w Korei. Investigationes Linguisticae vol. XXXI. 43–56.
 15. Wojtasik, Emilia. 2015. Problemy przekładu prawniczego koreańsko-polskiego na przykładzie terminów użyczenie i pożyczka. W Język polskiego prawa: perspektywa europejska, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski i Ewa Walewska. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego. 253–262.
 16. Wojtasik, Emilia. 2016a. Polsko-koreańska terminologia ustawowa w zakresie nazewnictwa umów i ich stron. W Język polskiego prawa: nowe wyzwania, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski i Ewa Walewska. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego. 263–276.
 17. Wojtasik-Dziekan, Emilia. 2016b. Wybrana terminologia z zakresu prawa rzeczowego w przekładzie polsko-koreańskim. W Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania, red. Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. 245–266.
 18. Wojtasik-Dziekan, Emilia. 2019. Zarys statusu prawnego kobiet w południowokoreańskim i polskim ustawodawstwie rodzinnym. W Koreańskie światy kobiet między dziedzictwem konfucjanizmu a wyzwaniami współczesności, red. Romuald Huszcza, Justyna Najbar-Miller i Anna Wojakowska-Kurowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 201–222.