SPECYFIKA LINGWO- I PRAWNOKULTUROWA W WYBRANYCH SZWAJCARSKICH AKTACH KONSTYTUCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY TRANSLACYJNEJ

Main Article Content

Łukasz Iluk

Abstract

The subject of the analysis is linguaculture expressing linguistic and cultural differences occurring in every language of law. They relate to vocabulary and editing principles of law acts. It seems that preserving such differences in the target translation makes it possible to reveal specific legislation trends of a given country, which express political motivation. Their preservation in the translated text requires good knowledge of law and in-depth comparative analysis. The focus of the analysis in this text is on the expression of gender in the law texts and specifically, on the translation of feminatives and legal names relevant for cultural dimension of a given law system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Iluk, Łukasz. (2021). SPECYFIKA LINGWO- I PRAWNOKULTUROWA W WYBRANYCH SZWAJCARSKICH AKTACH KONSTYTUCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY TRANSLACYJNEJ. Comparative Legilinguistics, 46, 91-109. https://doi.org/10.2478/cl-2021-0009
Section
Articles

References

 1. Aleksandrowicz, Maciej. 2009. System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność. Białystok: Temida 2.
 2. Büchi, Rolf, Nadia Braun, i Bruno Kaufmann. 2013. Przewodnik po demokracji bezpośredniej. W Szwajcarii i nie tylko. trans. Mateusz Batelt. Łódź: Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom.
 3. Czeszejko-Sochacki, Zdzisław, tłum. 2002. Konstytucja Szwajcarii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 4. Finley, Moses I. 2000. Polityka w świecie starożytnym. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 5. Iluk, Jan, i Łukasz Iluk. 2019. Problemy przekładu podmiotów zaimkowych w aktach prawnych na język polski. Applied Linguistics Papers 26/2: 33-46.
 6. Jarosz, Józef. 2012. Analiza prawno-lingwistyczna ustaw o rejestrowanych związkach partnerskich w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Comparative Legilinguistics vol. 9: 23-40.
 7. Knut, Paweł. 2009. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki żeńskich oraz męskich określeń stanowisk urzędniczych oraz nazw zawodów na gruncie krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Warszawa. http://ptpa.org.pl/site/assets/files/publikacje/opinie/Opinia_wybrane%20zagadnienia%20d otyczace%20problematyki%20zenskich%20oraz%20meskich%20okreslen%20stanowsik%20u rzedniczychekspertyza_Pawel_Knut.pdf (dostęp 21.05.2021).
 8. Ligara, Bronisława. 2008. Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona w nauczaniu kompetencji kulturowej. W W poszukiwaniu nowych rozwiązań, Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. Władysław T. Miodunka i Anna Seretny, 51-62. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Nussbaumer, Markus. 2007. Gesetzestext und Wissenstransfer? – Welche Funktionen Gesetzestexte erfüllen müsen und wie man sie optimieren kann. W Studien zur Rechtskommunikation, red. Dorothee Heller i Konrad Ehlich, 17-45. Berlin: Peter Lang.
 10. Nussbaumer, Markus. 2018. «Gendern» in Gesetzen. LeGes 29 (2018) 1, https://leges.weblaw.ch/legesissues/2018/1/-gendern--in-gesetze_5c0e8cf2ac.html (dostęp 2.03.2020).
 11. Palmirski, Tomasz, red. 2017. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. VII. 2. Księgi 48-50. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
 12. Schulze-Fielitz, Helmut. 1989. Die maskuline Rechtssprache als Verfassungsproblem. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1/1989: 273-291.
 13. Staszczak, Zofia, red. 1987. Słownik etnologiczny: terminy ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.