RECENT RESEARCH ON THE PERCEPTION OF THE TRANSLATING PROFESSION

Main Article Content

Magdalena Łomzik

Abstract

This article presents the latest research on the perception of the translating profession from the book Tłumacz oczami społeczeństwa edited by Katarzyna Liber-Kwiecińska. The reviewed monograph includes articles that complement current research on the perception of the role and work of interpreters. The presentation of an introductory article concerning the identity of a court interpreter is followed by the results of the work conducted by six teams of young scientists; these studies can be divided into three groups. The former relates to the perception of the interpreter's role by attorneys ad litem, judges, and students of non-philologic faculties, and to the cooperation between interpreters and judges. The second group includes a study on the required education of translators among students of philologic and non-philologic faculties. Finally, the last group contains research on the impact of the level of knowledge of a foreign language and the age of probants on the perception of the translating profession and the impact of the presence of an interpreter on the attractiveness of statements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Łomzik, M. (2021). RECENT RESEARCH ON THE PERCEPTION OF THE TRANSLATING PROFESSION . Comparative Legilinguistics, 48, 41-53. https://doi.org/10.2478/cl-2021-0017
Section
Reviews

References

 1. Biernacka, Agnieszka. 2014. Tłumacz w rozprawie sądowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej.
 2. Cieślik, Bolesław, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak und Jacek Zieliński. 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 3. Kadrić, Mira. 2009. Dolmetschen bei Gericht. Erwartungen – Anforderungen – Kompetenzen. Wien: facultas.
 4. Kubacki, Artur D. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 5. Kubacki, Artur, D. 2014. Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4 (15): 46‒64.
 6. Liber-Kwiecińska, Katarzyna. 2017. Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka. Półrocznik Językoznawczy Tertium 2: 98–116, https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/37/51 (letzter Zugriff am 20.10.2021).
 7. Liber-Kwiecińska, Katarzyna. Hrsg. 2020. Tłumacz oczami społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Liber-Kwiecińska, Katarzyna. 2021. Tłumaczenie środowiskowe – teoria w praktyce, praktyka w teorii. In Perspektywy na przekład, Hrsg. Maria Piotrowska, 161–186. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Łomzik, Magdalena. 2020. Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 10. Mendel, Anna. (2011), Raport z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym. https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/18_8.pdf (letzter Zugriff am 15.08.2021).
 11. Sirol, Mladen. 2015. Der Dolmetscher und sein Richter – fair verhandelt, gut gedolmetscht. Der Richter und sein Dolmetscher – gut gedolmetscht fair verhandelt, 35–39, https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/obergericht/Dolmetscherwesen/Der_Richter_und_sein_Dolmetscher_Internet_def_Komp..pdf (letzter Zugriff am 15.08.2021).
 12. Nartowska, Karolina. 2012. Tłumacz sądowy: prawnik, psychiatra, reżyser czy aktor? In Tłumaczenie Ustne – Teoria, Praktyka, Dydaktyka. Stare problemy, nowe metody, Hrsg. Przemysław Janikowski, 139–158. Częstochowa: Wydawnictwo WSL.
 13. Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 14. Pöchhacker, Franz. 2000. The Community Interpreter's Task: Self-Perception and Provider Views. In The Critical Link 2: Interpreters in the Community. Papers form the Second International Conference on Interpreting in Legal, Health, and Social Service Settings, Vancouver, Canada, 19–23 May 1998, Hrsg. Roda P. Roberts, Silvana E. Carr, Diana Abraham und Aideen Dufour, 49–66. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins.
 15. Pöchhacker, Franz. 2011. Quality Assessment in Conference and Community Interpreting. Meta XLVI 2: 410–415.
 16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. Pos. 261).
 17. Tryuk, Małgorzata. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.U. 2019, Pos. 1326.
 19. Zieliński, Lech. 2014. Einige Anmerkungen zu Optimierungsmöglichkeiten der Kooperation/ Kommunikation zwischen Übersetzern und polnischen Verfolgungsorganen beim Erledigen von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen. Studia Translatorika 5: 213–228.
 20. Zieliński, Lech. 2016. Garść uwag o potrzebie optymalizacji komunikacji między tłumaczami przysięgłymi a przedstawicielami organów ścigania, sposobach jej osiągnięcia i potencjalnych korzyściach. Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication 25/2016: 111–128, https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.07 [letzter Zugriff am 20.10.2021].