PRELIMINARY RESEARCH INTO TRANSLATION OF CHINESE VAGUE TERMS AND GENERAL CLAUSES
PDF (Język Polski)

Keywords

vague terms
Chinese legal language
legal translation
general clauses

How to Cite

GRZYBEK, J. (2013). PRELIMINARY RESEARCH INTO TRANSLATION OF CHINESE VAGUE TERMS AND GENERAL CLAUSES. Comparative Legilinguistics, 14, 9–20. https://doi.org/10.14746/cl.2013.14.01

Abstract

Vague terms and general clauses are a challenge for legal translators whose legal and extra-legal knowledge affect the interpretetion of the source text and its translation. Research into terminology and comparative law reveals that the meanings of many vague terms and general clauses occurring in parallel texts in various legal languages differ due to divergent legal systems and cultures.

The author analyses the stances of legal translators and lawyers on specific features of vague terms and general clauses as well as discrepancies between their meanings. The author aims at revealing a need to carry out research into Chinese vague terms and general clauses.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.14.01
PDF (Język Polski)

References

Ajani G. 2003. Comments on the Chinese Regulations Regarding the Validity of Contracts. [In:] Gebhardt I., Zhang Y.-q., Schröder R. (eds.) Comparative Analysis on the Chinese Contract Law. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 111-113.

Bhatia V.K., Engberg J., Gotti M., Heller D. (eds.). 2005. Vagueness in Normative Texts. Linguistic Insights. Studies in Language and Communication. Bern: Peter Lang.

Bukowska N. 2011. Klauzula rozsądku w anglosaskim prawie ubezpieczeniowym oraz Restatement of European Insurance Contracts. [W:] Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2011, 81-95.

Cao D. 2008. Translating law. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Cao, D. 2004. Chinese law: a language perspective, Hants: Ashgate.

Cordero-Moss, G. (ed.) 2011. Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Channell J. 1994. Vague Language. Oxford: Oxford University Press.

Dong Xiaobo (董晓波). 2006. 法律语言中模糊词语的辨证分析. (@: http://www.chinalawedu.com/news/23223/23225/16696.htm, data dostępu 09.2012).

Fan Kun. 2013. Arbitration in China. A Legal and Cultural Analysis. Portland: Hart Publishing.

Gniewek E. 2009. Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck.

Gwodzicka-Piotrowska M., Kwaśnik Ł., Kwaśnik R. 2011. Umowy handlowe. Podstawowe zagadnienia z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej, rodzaju umów powszechnie występujących w obrocie oraz sposobu ich zawierania, Poznań: Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS sp. z o.o.

Malinowski A. 2006. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Matulewska A. 2012. Polska terminologia prawna w przekładzie. Studium przypadku. [W:] Kondratczyk D., Niewiadomski A., Walewska E. Polski język prawny – Media, społeczeństwo, edukacja. WarszawaZakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.

Potter P. B. 2001. The Chinese Legal System: Globalization and Local Legal Culture. London & New York: Routledge.

Rott-Pietrzyk E. 2007. Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Šarčević, S. 2000. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Smoktunowicz E. 1982. Glosa do wyroku NSA z dn. 26.05.1981 r. (SA 974/81), OSPiKA 1982,z.5-6, poz.58.

Ullmann S. 1962. Semantics. Oxford: Blackwell.

Wang Liming. 2003. A Comparative Study of Chinese and German Sale or Purchase Sytem, [In:] Gebhardt I., Zhang Y.-q., Schröder R. (eds.) Comparative Analysis on the Chinese Contract Law. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 241-283.

Wei Xinhua (魏新华). 2009.从语义关系看法律词语的模糊性. (@: http://www.xiexingcun.com/xiucixuexi/xcxx2007/xcxx20070406-1.html, data dostępu: 08.2012).

Wolter A., Ignatowicz K., Stefaniuk K. 1996 (2001). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Yang Minglun. 2003. Comparative Issues on Chinese Contract Law. [In:] Gebhardt I., Zhang Y.-q., Schröder R. (eds.) Comparative Analysis on the Chinese Contract Law. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 223-239.

Zieliński T. 1988. Klauzule generalne w prawie pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zimmermann, R., Whittaker S. Good Faith in European Contract Law, Cambridge: Cambridge University Press. 2000

Źródła:

BGB – ustawa z 18.08.1896 r. (ze zm.) – Bürgerliches Gesetzbuch.

ch. u. u. – ustawa z 15.03.1999 r. (ze zm.) – Prawo umów Chińskiej Republiki Ludowej – 中华人民共和国合同法 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó hétongfǎ)(@: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/05/content_4624.htm, data dostępu 09.2012).

ch.u.a. – ustawa z 31.08.1994 r. (ze zm.) – Prawo arbitrażowe Chińskiej Republiki Ludowej – 中华人民共和国仲裁法(Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhòngcáifă) (@: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/05/content_4624.htm, data dostępu: 02.2012)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.)

ZTP – Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz. U. 02.100.908.