WHAT ARE SWORN TRANSLATORS PUNISHED FOR? 10 YEARS OF OPERATION OF THE COMMISSION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTABILITY OF SWORN TRANSLATORS AT THE MINISTER OF JUSTICE

Main Article Content

Artur Dariusz KUBACKI
Jan GOŚCIŃSKI

Abstract

The aim of the paper is to present the operation of the Commission for Professional Accountability of Sworn Translators at the Minister of Justice looking back on its almost ten-year history. In the theoretical part, we will discuss the legal framework within which it operates, the procedure it follows and the types of penalties it may impose. In the practical part, we will carry out a quantitative and qualitative analysis of the cases which have been heard so far at hearings conducted before the Commission. The analysis will allow us to distinguish different types of infringements committed by sworn translators. We will focus our attention on translation errors, especially those which had or might have had adverse legal consequences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KUBACKI, A. D., & GOŚCIŃSKI, J. (2015). WHAT ARE SWORN TRANSLATORS PUNISHED FOR? 10 YEARS OF OPERATION OF THE COMMISSION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTABILITY OF SWORN TRANSLATORS AT THE MINISTER OF JUSTICE. Comparative Legilinguistics, 23, 7-17. https://doi.org/10.14746/cl.2015.23.01
Section
Articles

References

 1. Biel, Łucja. 2011. Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych. In Rocznik Przekładoznawczy nr 6. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, ed. Krajewska Monika, Zieliński Lech, 13–28. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 2. Cieślik, Bolesław, Laska, Liwiusz, Rojewski, Michał. 2014. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Dostatni, Grzegorz. 2005. Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 4. Kaczocha, Mateusz, Mazuryk, Marcin. 2011. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz. Warszawa: LEX/el.
 5. Kubacki, Artur D. 2008. Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. In Język, komunikacja, informacja, ed. Nowak Piotr, Nowakowski Paweł, Lewandowski Marcin, vol. 3, 149–161. Poznań: Sorus.
 6. Kubacki, Artur D. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Kubacki, Artur D. 2014. Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych. In Translationsforschung: Methoden, Ergebnisse, Perspektiven. Studia Translatorica, ed. Bartoszewicz Iwona, Małgorzewicz Anna, vol. 5, 49–58. Wrocław–Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT/Neisse Verlag.
 8. Regulation of the Minister of Justice on the Commission for Professional Accountability of 24 January 2005, Dz.U. 2005 nr 15 poz. 132. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
 9. Act on the Profession of Sworn Translator of 25 November 2004, Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
 10. Zieliński, Jacek. 2010. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości z działalności w 2009 r. Biuletyn TEPIS 71: 15–18.
 11. Zieliński, Jacek. 2011. Sprawozdanie z działalności w 2010 roku Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Biuletyn TEPIS 74: 9–12.
 12. Zieliński, Jacek. 2012. Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2011 roku, Biuletyn TEPIS 77: 15–20.
 13. Zieliński, Jacek. 2013. Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2012 rok, Biuletyn TEPIS 78: 12–16.
 14. Zieliński, Jacek. 2014. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2013 rok, Biuletyn TEPIS 81: 40–43.
 15. Zieliński, Jacek. 2015. Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2014 rok. http://www.stp.org.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-dzialalnosci-komisji-odpowiedzialnosci-zawodowej-tlumaczy-przysieglych (access 12.02.2015).