THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF POLYSEMY IN LEGAL TRANSLATION
PDF (Français (France))

Keywords

polysemy
translation
legal translation

How to Cite

NOWAK-KORCZ, P. (2015). THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF POLYSEMY IN LEGAL TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 23, 29–40. https://doi.org/10.14746/cl.2015.23.03

Abstract

The objective of this paper is to illustrate the phenomenon of polysemy in Polish and French legal language. The first part of the article deals with the definition of polysemy. In the second part, the author focuses her attention on polysemy in legal translation. The distinction between linguistic and legal polysemy (polysémie linguistique, polysémie juridique) is also presented (Sourioux, Lerat 1975). The examples of polysemic words with their multiple meanings have been indicated.
https://doi.org/10.14746/cl.2015.23.03
PDF (Français (France))

References

Bissardon, Sébastien. 2005. Guide du langage juridique. Vocabulaire, pièges et difficultés. Paris: LexisNexis.

Bréal, Michaél. 1897. Essai de sémantique. Sciences des significations. Genève: Slatkine Reprints.

Cornu, Gérard (dir). 2007. Vocabulaire juridique. Paris: Qudrige/Puf.

Cornu, Gérard. 2005. Linguistique juridique. Paris: Editions Montchrestien. EJA.

Delisle, Jean. 1999. Terminologie de la traduction. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Dubois, Jean (dir). 1994. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse.

Dolecki, Henryk. 2006. Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1978. Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej. Kraków: Uniwerystet Jagielloński.

Gortych-Michalak, Karolina. 2013. Polisemia w przekładzie prawniczym grecko-polskim i polsko-greckim In Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 13/2013, 175-183.

Guillien, Raymond, Vincent Jean. 2007. Lexique de termes juridiques. Paris: Dalloz

Guiraud, Pierre. 1972. La sémantique. Paris: Presse Universitaire de France.

Houbert, Frédéric. 2005. Guide pratique de la traduction juridique. Anglais / Français. Paris: La maison du dictionnaire.

Legrain, Michel, Garnier, Michel. 2001 Le petit Larousse. Montréal (Québec): Larousse / Her.

Maillot, Jean. 1970. La traducion scientifique et technique. Paris : Eyrolles.

Matulewska, Aleksandra. 2008. Jakość przekładu prawniczego a cechy języka prawa. W Język, Komunikacja, Informacja 3/2008, 53-63.

Palmer, Frank, Robert. 1981. Semantics: a New Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

Pawlus, Marta (red). 2004. Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników. Bielsko-Biała: Park.

Pisarska, Alicja, Tomaszkiewicz, Teresa. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze: Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Polański, Kazimierz. 2003. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rey-Debove, Jean, Rey, Alain (dir.). 1993. Le nouveau Petit Robert. Paris: Dictionnaires le Robert.

Sourioux Jean-Louis, Lerat, Pierre. 1975. Le langage du droit. Paris: Presses Universiraires de France.

Urbańczyk, Stanisław, Kucała, Marian. 1999. Encyklopedia języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zedler, Feliks. 2010. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa i postępowania cywilnego w aspekcie translatologicznym z języka polskiego na angielski. In Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 3/2010, 91-98.

Zieliński, Maciej. 2010. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa: LexisNexis.

Sites Internet

Bourcier, Daniel, Andreewsky, Evelyne. 2008. Traduction et polysémie un example de traitement automatique en informatique juridique, http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/PubF104/F104P2ch2.html. (24.10.2014).

Petru, Ivo. 2014. La polysémie: élément majeur de la terminologie juridique selon G. Cornu. Un exemple récent du traitement législatif de ce phénomène en droit tchèque. http://www.eer.cz/files/2013-2/2013-2-04-Petru.pdf (04.11.2014).

http://www.juritravail.com/lexique (15.04.2015).

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files/475cfe4b-40f9-4b8f-9ea1-46b81853a299/ch05.html (15.04.2015).

http://www.dictionnaire-juridique.com (15.04.2015).

Internetowy Słownik Języka Polskiego: http://sjp.pl (15.04.2015).

Internetowy Słownik Finansowy: http://www.findict.pl/slownik/arbitraz (15.04.2015).