THE LEGAL STATUS OF KASHUBIAN IN POLAND

Main Article Content

Alina SZWAJCZUK

Abstract

The objective of the article is to delineate the present status of the Kashubian language. The analysis will be based on the 2007 reports compiled by the Council of Europe with reference to the commitments made by Poland concerning the implementation of the European Charter for Minority or Regional Languages. In particular, the analysis will cover the provisions defined in Part III thereof with regard to Kashubian. The paper will try to assess whether the privileged status given to the Kashubian language has triggered significant changes in the treatment of the language by the Polish government and Kashubians. Do the reports prove that the language policy towards regional and minority languages within the European Union is in fact state-based? Do legislative grounds correspond with the change of attitudes of both the authorities and Kashubians?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
SZWAJCZUK, A. (2013). THE LEGAL STATUS OF KASHUBIAN IN POLAND. Comparative Legilinguistics, 15, 83-92. https://doi.org/10.14746/cl.2013.15.6
Section
Articles

References

 1. Bokajło, Wiesław, and Kazimierz Dziubka. 2004. Unia Europejska. Leksykon Integracji. Wrocław:Wydawnictwo EUROPA.
 2. Hornsby, Michael, and Tomasz Wicherkiewicz. 2010. To be or not to be (a minority)? The case of Kashubian in Poland. http://193.16.218.161/ uploads/rendezvenyek/ mineureg /eloadasok/ Wicherkiewicz_Hornsby.pdf (accessed June 29, 2013)
 3. Makurat, Hanna. 2007. Stan i problemy dzisiejszego języka kaszubskiego. http://www.skarbnicakaszubska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70:stan-i-problemydzisiejszego-
 4. jzyka-kaszubskiego&catid=88&Itemid=393 (accessed September 5, 2013).
 5. Makurat, Hanna. 2007. Bilingwalizm na kaszubskim obszarze językowym.
 6. http://www.skarbnicakaszubska.pl/artykuy-csb/z-biuletynu-rjk-csb/2007/71-bilingwizm-nakaszubskim-obszarze-jzykowym (accessed September 5, 2013).
 7. Mazurek, Monika. 2010. Język Przestrzeń Pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej. Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku.
 8. Obracht-Prondzyński, Cezary. 2007. Kaszubi dzisiaj. Kultura-język-tożsamość. Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku.
 9. Obracht-Prondzyński, Cezary. 2007. The Kashubs Today. Culture-Language-Identity. Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku. http://www.instytutkaszubski.pl/pdfy/angielski.pdf
 10. (accessed September 14, 2013).
 11. Ugowska, Bożena. 2011. Tłumaczenia – Problematyka przekładu i zastosowanie we współczesnych mediach.
 12. http://www.skarbnicakaszubska.pl/artykuy-csb/z-biuletynu-rjk-csb/2011/326-tlumaczeniaproblematyka-
 13. przekladu-i-zastosowanie-we-wspolczesnych-mediach
 14. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. 2007. http://www.kaszubi.pl/o/rjk/artykulmenu?id=242 (accessed
 15. September 5, 2013).
 16. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. 2008. http://www.kaszubi.pl/o/rjk/artykulmenu?id=242 (accessed
 17. September 5, 2013).
 18. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. 2009. http://www.kaszubi.pl/o/rjk/artykulmenu?id=242 (accessed
 19. September 5, 2013).
 20. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. 2010. http://www.kaszubi.pl/o/rjk/artykulmenu?id=242 (accessed
 21. September 5, 2013).
 22. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. 2011. http://www.kaszubi.pl/o/rjk/artykulmenu?id=242 (accessed
 23. September 5, 2013).
 24. Council of Europe Report dated 07 December 2013
 25. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/report/EvaluationReports/PolandECRML1_pl.pdf (accessed September 5, 2013).
 26. The European Charter for Regional or Minority Languages. http://bilingua.haus.pl/pliki/akty/Europejska_Karta_Jezykow_Regionalnych_lub_Mniejszosciowych.pdf
 27. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
 28. [Act on national and ethnic minorities and the regional langauge]
 29. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141 (accessed September 5, 2013).
 30. Council of Europe. www.hub.coe.int/web/coe-portal/european-union (accessed September5, 2013).
 31. Joint Programmes between the Council of Europe and the European Union.
 32. www.jp.coe.int/Default.asp (accessed September 5, 2013).
 33. Rules of the Kashubian Language Board.
 34. http://www.skarbnicakaszubska.pl /dokumenty/akty_prawne/Regulamin%20RJK.pdf (accessed September
 35. , 2013)