TOWARDS GLOBAL LANGUAGE OF LAW - REVIEW of HEIKKI E.S. MATTILA’S, COMPARATIVE LEGAL LINGUISTICS. LANGUAGE OF LAW, LATIN AND MODERN LINGUA FRANCAS. 2nd ed.
PDF

How to Cite

GALDIA, M. (2013). TOWARDS GLOBAL LANGUAGE OF LAW - REVIEW of HEIKKI E.S. MATTILA’S, COMPARATIVE LEGAL LINGUISTICS. LANGUAGE OF LAW, LATIN AND MODERN LINGUA FRANCAS. 2nd ed. Comparative Legilinguistics, 15, 93–100. https://doi.org/10.14746/cl.2013.15.7
https://doi.org/10.14746/cl.2013.15.7
PDF

References

Foley, Richard, Salmi-Tolonen, Tarja, Tukiainen, Iris, Vehmas, Birgitta eds. 2008. Kielen ja oikeuden kohtaamisia. Heikki E.S. Mattilan juhlakirja. Helsinki: Talentum.

Cornu, Gérard. 2005. Linguistique juridique. 3rd ed. Paris: Montchrestien.

Galdia, Marcus. 1990/1. Czesław Kudzinowski - ein Gelehrter. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 14/15: 291-301.

Galdia, Marcus. 2006. Review of H.E.S. Mattila’s Comparative Legal Linguistics. The European Legal Forum 5-6: I-271.

Halpérin, Jean-Louis. 2009. Profils des mondialisations du droit. Paris: Dalloz.

Horie, Yuki. 2010. The Roots of Japanese Legal Terminology. Comparative Legilinguistics 10: 79-90.

Husa, Jaakko. 2011. Comparative Law, Legal Linguistics and Methodology of Legal Doctrine, M. van Hoecke (ed.) Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline, 209-228. Oxford: Hart.

Mattila, Heikki E.S. 2002. Vertaileva oikeuslingvistiikka. Helsinki: Kauppakaari.

Mattila, Heikki E.S. 2004. Nykyajan lakimieslatina. Vuosikirja/Yearbook 2004. Helsinki: Suomalainen Akademia.

Mattila, Heikki E.S. 2008. Oikeuskielen muutokset nykymaailmassa. Lakimies 8: 1149-1165.

Mattila, Heikki E.S. 2010a. Latinet i den finländska juridiska litteraturen. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 3: 269-322.

Mattila, Heikki E.S. 2010b. Suomalaisen oikeuskielen ominaispiirteet. In Mattila, Heikki E.S.,

Piehl, Aino, Pajula, Sari eds. 2010: Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja250 vuotta. Rättsspråk och författningsinformation. Den finskspråkiga lagboken 250 år, 181-213. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Mattila, Heikki E.S. 2010c. Oikeuslingvistiikka ja oikeusvertailu. Lakimies 5: 719-730.

Mattila, Heikki E.S. 2012. Legal Vocabulary. In Tiersma, Peter M., Solan, Lawrence M. eds: The Oxford Handbook of Language and Law, 27-38. Oxford: Oxford University Press.

Siltala, Raimo. 2003. Oikeustieteen tieteenteoria. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Zabłocka, Maria. 2010: Rzymskie korzenie współczesnego języka prawnego. In Mróz, A., Niewiadomski, A., Pawelec, M. eds. Prawo, język, etyka, 9-16. Warszawa: Lingua Iuris.