INDONESIAN POWER OF ATTORNEY AND ITS POLISH TRANSLATION – SELECTED ISSUES AND TRANSLATION PROBLEMS
PDF (Język Polski)

Keywords

Indonesian legal language
power of attorney
comparative legilinguistics
Indonesian-Polish translation

How to Cite

ZOZULA, D. (2016). INDONESIAN POWER OF ATTORNEY AND ITS POLISH TRANSLATION – SELECTED ISSUES AND TRANSLATION PROBLEMS. Comparative Legilinguistics, 22, 93–104. https://doi.org/10.14746/cl.2015.22.06

Abstract

The purpose of this paper is to analyze and compare authentic texts of Indonesian powers of attorney to sell real estate with its polish translation. The analysis starts with the definition of parallel texts and explanation of the research method. The author has chosen six most interesting clause, the ones that are potentially problematic and feature issues related to the differences in the legal systems or languages of both countries. The ending conclusion is that differences between the morphology and grammar of Polish and Indonesian as well as differences between the legal systems may be the source of translation problems. The subject of Polish-Indonesian comparative legilinguistics is vast and should be further researched into.
https://doi.org/10.14746/cl.2015.22.06
PDF (Język Polski)

References

Baranowska, Małgorzata. 2008. Zarys prawa cywilnego. Lublin: Verba.

Czachórski, Witold. 2009. Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Lexis-Nexis.

Naja, Daeng. 2006. Contract Drafting. Bandung: PT Citra AdityaBakti.

Kubacki, Artur. D. 2013. Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń. W Comparative Legilinguistics, t. XIII, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. 2005. Podstawy języka korpusowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Matulewska, Aleksandra. 2008. Umowa najmu w aspekcie translatologicznym polsko-angielskim. W Język, Komunikacja, Informacja, nr 3, 2008, Poznań.

Mojak, Jan. 2008. „Przedstawicielstwo” W Zarys prawa cywilnego. red. Baranowska M. 165-170 Verba, Lublin.

Mulyati, Lily. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Subekti, i Tjitrosoedibio. 1989. Kamus Hukum. Jakarta: Pradana Paramita.

Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Latumeten, Pieter. „Teknik Pembuatan Akta PPAT” http://medianotaris.com/teknik_pembuatan_akta_ppat_versi_perkaban_berita338.html (Data dostępu: 4.12..2014)

Indonezyjski kodeks cywilny, Kitab Undang-Undang Perdata http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf (data dostępu: 4.12.2014)

http://www.ehipoteka.com.pl/akt-notarialny.html (data dostępu: 6.02.2015)