A REVIEW OF "JAK SPORZĄDZAĆ TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW? PRZEKŁADY TEKSTÓW Z „WYBORU POLSKICH I NIEMIECKICH DOKUMENTÓW DO ĆWICZEŃ TRANSLACYJNYCH” Z KOMENTARZEM/WIE FERTIGT MAN BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNGEN VON URKUNDEN AN? KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNGEN ZU DEN TEXTEN AUS DER „AUSWAHL POLNISCHER UND DEUTSCHER DOKUMENTE FÜR TRANSLATIONSÜBUNGEN” BY KARSTEN DAHLMANNS, ARTUR DARIUSZ KUBACKI
PDF (Język Polski)

How to Cite

JAKOSZ, M. (2016). A REVIEW OF "JAK SPORZĄDZAĆ TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW? PRZEKŁADY TEKSTÓW Z „WYBORU POLSKICH I NIEMIECKICH DOKUMENTÓW DO ĆWICZEŃ TRANSLACYJNYCH” Z KOMENTARZEM/WIE FERTIGT MAN BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNGEN VON URKUNDEN AN? KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNGEN ZU DEN TEXTEN AUS DER „AUSWAHL POLNISCHER UND DEUTSCHER DOKUMENTE FÜR TRANSLATIONSÜBUNGEN” BY KARSTEN DAHLMANNS, ARTUR DARIUSZ KUBACKI. Comparative Legilinguistics, 22, 105–108. https://doi.org/10.14746/cl.2015.22.07
https://doi.org/10.14746/cl.2015.22.07
PDF (Język Polski)