THE FIRST CZECH-UKRAINIAN LEGAL DICTIONARY

Main Article Content

Оксана ГАЗДОШОВА

Abstract

The paper presents Halyna Myronova and Oxana Gazdosova´s Czech-Ukrainian Legal Dictionary (Česko-ukrajinský právnický slovník) published in 2009. There are also given problems that appeared while compiling the dictionary, the most difficult being the necessity to choose the relevant equivalent from a synonymy chain. Further, hypernymous and hyponymous relations among the legal terms had to be analyzed – paronymy and homonymy. An attention is focused on translation of words of foreign origin, internationalisms or translation of realia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ГАЗДОШОВА, О. (2012). THE FIRST CZECH-UKRAINIAN LEGAL DICTIONARY. Comparative Legilinguistics, 11, 47-54. https://doi.org/10.14746/cl.2012.11.04
Section
Articles

References

 1. Anderš, Josef, Ljudmyla Danylenko. 2000. Praktický česko-ukrajinský slovník: ekonomika, finance, obchod. Olomouc: Univerzita Palackého.
 2. Anderš, Josef, Ljudmyla Danylenko. 2004. Ukrajinsko-český slovník: ekonomika, finance, obchod. Olomouc: Univerzita Palackého.
 3. Český statistický úřad. Cizinci podle typu pobytu, pohlaví a státního občanství – k 31. 7. 2011.
 4. http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/660051D016/$File/c01t01.pdf (30 сентября 2011 г.).
 5. Gazdošová, Oxana 2005. До проблеми створення Чесько-українського юридичного словника та перекладу юридичної термінології. Дипломная работа. Masarykova univerzita.
 6. Gazdošová, Oxana 2006. Problematika synonymie při překladu právní terminologie z češtiny do ukrajinštiny. Zborník Rara Avis II. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006, 112-116.
 7. Gazdošová, Oxana 2007. K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku. SLAVICA IUVENUM. VIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, 65–70.
 8. Hendrych, Dušan, Miroslav Bělina, Josef Fiala, Pavel Šámal, Pavel Šturma, Ivana Štenglová. 2009. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck.
 9. http://www.sbcr.cz (20 июня 2010 г.).
 10. Jednota tlumočníků a překladatelů. Cena Slovník roku 2010 udělena. http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=1980 (30 сентября 2011 г.).
 11. Kurimský, Andrej, Růžena Šišková, Nikolaj Savický. 1994. Ukrajinsko-český slovník. Praha: Academia.
 12. Myronova, Halyna, Oxana Gazdošová. 2009. Česko-ukrajinský právnický slovník. Brno: Masarykova univerzita.
 13. Андерш, Й. Ф., Г. І. Неруш, В. Д. Цвях, и Г. Т. Яценко. 1989. Чесько-український словник у двох томах. Київ: Наукова думка.
 14. Вереша, Роман. 2004. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України. Автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.
 15. Зайцев, Юрій, ред. 1994. Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання. Київ: Українська правнича фундація.
 16. Кримінальний кодекс України. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 (30 сентября 2011 г.).
 17. Кримінально-процесуальний кодекс України. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1001-05 (30 сентября 2011 г.).
 18. Цивільний кодекс України. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15 (30 сентября 2011 г.).
 19. Шемшученко, Ю. С., ред. 2007. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ: Юридична думка.