NAMES OF PENALTIES IN REPUBLIC OF KOREA’S PENAL CODE IN KOREAN-POLISH TRANSLATION

Main Article Content

Bernadetta BAŁAZY

Abstract

The article was written with the aim of translating the names of criminal penalties in the Republic of Korea’s Penal Code to the Polish language. The text of the current Korean Penal Code has been compared with the pararell text of the Polish Penal Code. Although both Penal Codes have similar functions, the scope of application is slightly different, so the Polish Code of Petty Crimes and the previous Polish Penal Code (from the year 1969) were used subsidiary. However, the article was written not only for translatory purposes, but also to initially present an image of South Korean penal law to the Polish readers since Poland is deficient in such papers. Even though the article is written in Polish, it was essential to use original Korean names of criminal penalties. Due to Koreans using a different alphabet, the names had to be transcripted according to the rules of McCune-Reischauer (Ogarek-Czoj, 2007, 30), to make the Korean words legible for non-Korean readers. The paper is, de facto, a shortened version of my BA paper of the same title.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BAŁAZY, B. (2016). NAMES OF PENALTIES IN REPUBLIC OF KOREA’S PENAL CODE IN KOREAN-POLISH TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 22, 43-64. https://doi.org/10.14746/cl.2015.22.03
Section
Articles

References

 1. Bojarski, Tadeusz. 2012. Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej. Warszawa: LexisNexis.
 2. Burzyński, Paweł. 2008. Ustawowe określenie sankcji karnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 3. Choi, Chongko. 2005. Law and Justice in Korea. Seul: University of Hawai'i Press.
 4. Delisle, Jean, i Hannelore Lee-Jahnke (red.). 1999. Terminologie de la Traduction: Translation terminology. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 5. Gardocki, Lech. 2010. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 6. Giętkowski Radosław. 2007. Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Jopek-Bosiacka, Anna. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kaczmarek, Karolina, i Aleksandra Matulewska. 2008. Wykładnia normy prawnej a metodologia przekładu. W Rocznik Przekładoznawczy, t. 3/4, ss. 81-94.
 9. Kierzkowska, Danuta. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 10. Kim, Suntae, Yŏngmin Jang. 2000. Hyŏngbŏp chongron (형법총론). Seul.
 11. Kim, Suntae, Inyŏng Lee, i Kyŏngjae Lee. 2007. Hyŏngsa jŏngchaek (형사정책). Seul.
 12. Lukszyn, Jurij (red.). 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Marek, Andrzej i Jerzy Lachowski. 2011. Prawo karne. Zarys problematyki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 14. Marek, Andrzej. 2012. Prawo wykroczeń materialne i procesowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 15. Neubert, Albrecht, i Gregory M. Shreve. 1992. Translation as text. Kent: Kent State University Press.
 16. Ogarek- Czoj, Halina, Romuald Huszcza, i Gunn Young Choi. 2007. Podręcznik języka koreańskiego. Część I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 17. Ryu, Paul Kichyun. 1957. The New Korean Criminal Code of October 3, 1953 - An Analysis of Ideologies Embedded in It. Journal of Criminal Law and Criminology, t. 43, Evanston.
 18. Wronkowska, Sławomira. 2002. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań: Ars boni et aequi.
 19. Zoll Andrzej, i Włodzimierz Wróbel. 2010. Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków: Wydawnictwo Znak.