THE RIGHTS OF USUFRUCT AND EASEMENT IN POLAND AND CHINA

Main Article Content

Paulina SKORUPSKA

Abstract

In this paper the terminology concerning the usufruct and easement in Poland and China was compared. The research material was the second book of the Polish Civil Code (promulgated on 23th April 1965) and the Chinese Property Rights Law (promulgated on 16th March 2007). To conduct the study the method of comparison of comparable texts was applied. In many cases it is possible to use functional equivalents from legal acts for examined terms. However, some terms have different ranges of meaning or the terms are non-equivalent and then applying, for instance, descriptive equivalents, is necessary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
SKORUPSKA, P. (2016). THE RIGHTS OF USUFRUCT AND EASEMENT IN POLAND AND CHINA. Comparative Legilinguistics, 22, 25-42. https://doi.org/10.14746/cl.2015.22.02
Section
Articles

References

 1. Bieliński, Arkadiusz, i Maciej Pannert. 2014. Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 2. Brzozowski, Andrzej, Wojciech Kocot, i Wiesław Opalski. 2012. Prawo rzeczowe: Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 3. Chen, Jianfu. 2008. Chinese Law: Context and Transformation. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
 4. Chen, Xinyong (陈信勇), i Dengjun Lan (蓝邓骏). 2003. 居住权的源流及其立法的理性思考. W法律科学 nr 3, ss. 68-75.
 5. Czerklewicz, Przemysław. 2014. Chiny. Na co zwrócić uwagę w negocjacjach z wykonawcami? Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 6, ss. 8-12.
 6. Dadańska, Katarzyna. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 7. Doliwa, Adam. 2010. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Duan, Bo (段波), i Xiangbo Han (韩祥波). 2013. 民法. 北京: 中国法制出版社.
 9. Gniewek, Edward. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Gniewek, Edward, i Piotr Machnikowski. 2013. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 11. Han, Song (韩松). 2008. 物权法. 北京: 法律出版社.
 12. Ignatowicz, Jerzy, i Krzysztof Stefaniuk. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 13. Kaczmarek, Karolina, i Aleksandra Matulewska. 2008. Wykładnia normy prawnej a metodologia przekładu. W Rocznik Przekładoznawczy t. 3/4, ss. 81–94.
 14. Kłos, Patrycja, Aleksandra Matulewska, i Paulina Nowak-Korcz. 2007. Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny. W Investigationes Linguisticae t. XV, ss. 81–99.
 15. Kubacki, Artur. 2012. Tłumaczenie poświadczone: Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o. o.
 16. Li, Jianwei (李建伟). 2014. 民法 . 北京: 中国政法大学出版社.
 17. Matulewska Aleksandra. 2005. Własność i zobowiązania w aspekcie translatorycznym polskoangielskim i angielsko-polskim. W Investigationes Linguisticae t. XII, ss. 62-76.
 18. Meng, Wenxiang (孟文翔). 2013. 国华人民共和国物权法: 配套解读与案例注释. 北京: 中国法制出版社.
 19. Rowiński, Jan, i Wojciech Jakóbiec. 2006. System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 20. Wang, Zhu (王竹). 2012. 中华人民共和国物权法配套规定: 实用注解版. 北京: 法律出版社.
 21. Wei, Zhenying (魏振瀛). 2013. 民法. 北京: 北京大学出版社.
 22. Witczak, Hanna, i Agnieszka Kawałko. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 23. Yang, Lixin (杨立新). 2013. 物权法. 北京: 法律出版社.
 24. Yin, Tian (尹田). 2013. 物权法. 北京: 北京大学出版社.
 25. Zhou, Yang (周洋). 2014. 物权: 常见法律问题及纠纷解决法条速查与文书范本. 北京: 法律出版社.
 26. Zhu, Danying (朱丹颖). 2012. 物权法新解读. 涿州: 中国法制出版社.
 27. Ziemianin, Bronisław, i Katarzyna Dadańska. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o