ARABIC IN CERTIFIED TRASLATORS’ WORK

Main Article Content

Marcin STYSZYNSKI

Abstract

The present paper concerns Arabic in certifi ed translators’ work. Thepaper contains a selection of examples translated from Arabic into Polish from a large domain of translation studies. I would like to underline that the present examples concern Polish language, with the English version not being a primary focus. Th is paper will deal with two important points (i) suitable words which express exact meanings and terms and (ii) the correctness of administrative style in some Arabic documents. Th e author will also examine the composition of Arabic texts and selection of information during the translation process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
STYSZYNSKI, M. (2009). ARABIC IN CERTIFIED TRASLATORS’ WORK. Comparative Legilinguistics, 1, 49-59. https://doi.org/10.14746/cl.2009.01.04
Section
Articles

References

 1. Abbas, Adnan. 2002. Arabic Poetic Terminology. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. ’Abd al-’Aziz, Muhammad. 1985. Al-’Arabiyya al-fusha al-haditha, buhuth fi tatawwur al-alfaz, wa al-asalib. Al-Qahira: Dar an-Nimr.
 3. Ajdukiewicz, Kazimierz. 1985. Język i poznanie. t. 1-2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Badawi, Ahmad. 1979. Usus an-naqd al-adabi ’ind Al-’Arab. Al-Qahira: Dar an-Nahda li-at-Tab’ wa an-Nashr.
 5. Danecki, Janusz. 1994. Gramatyka języka arabskiego. Warszawa: Dialog.
 6. Danecki, Janusz. 2001. Gramatyka języka arabskiego, tom II. Warszawa: Dialog.
 7. Delisle, Jean. Hannelore Lee-Jahnke (et alii). 1999. Translation terminology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Translation and adaption: Teresa Tomaszkiewicz. 2006. Terminologia tłumaczeniowa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Drozd, Andrzej. 1999. Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku. Warszawa: Dialog.
 9. Gaïd, Tahar. 1982. Dictionnaire Elementaire de l’Islam. Alger: Office des Publications Universitaire.
 10. Ghalim, Muhammad. 1987. At-Tawlid ad-dalali fi al-balagha wa al-mu’jim. Ad-Dar al-Bayda: Tubkal li-an-Nashr.
 11. Głowiński, Michał. 1977. Style odbioru. Kraków: Wydawnictwo Literackie Kraków.
 12. ’Id, Raja. 1979. Falsafat al-balagha. Al-Qahira: Munshat al-Ma’arif.
 13. Khan, Mandel Gabriel. 2002. Mahomet. Prorok. Warszawa: Muza SA.
 14. Al-Laqani, Raszid Abd al-Hamid. 1991. Alfaz al-hayat al-ijtima’iyya fi kitabat Al-Jahiz. Al-Iskandariyya: Dar al-Ma’rifa al-Jami’iyya.
 15. Łacina, Jerzy. 1989. Współczesna specjalistyczna terminologia arabska i procesy słowotwórcze na przykładzie słownictwa z dziedziny chemii, fizyki i techniki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Rashid, Ahmed. 2003. Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej. Warszawa: Dialog.
 17. Ash-Shadhr, Tayyiba Salih. 1998. Alfaz al-hadara al-’abbasiyya fi muallafat Al-Jahiz. Al-Qahira: Dar Kaba li-at-Tab’ wa an-Nashr wa at-Tawzi’.
 18. Ash-Shayb, Ahmad. 1976. Al-Uslub, dirasa balaghiyya tahliliyya li-usul al-asalib al-adabiyya. Al-Qahira: Maktabat an-Nahda al-Misriyya.
 19. Tabatabai, Seyyed. b.d.w. Zarys nauk islamu. Sulejówek: PPZ ,,ARKA’’.
 20. Yacoub, George. 2000. Arabsko-polski słownik zwrotów i wyrażeń. Warszawa: Agade.
 21. Yacoub, George. Jolanta Kozłowska. 2001. Ćwiczenia z arabskiej frazeologii, cześć II. Warszawa: Dialog