REVIEW OF "TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE. STATUS, KSZTAŁCENIE, WARSZTAT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO" BY ARTUR DARIUSZ KUBACKI
PDF

How to Cite

MATULEWSKA, A. (2012). REVIEW OF "TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE. STATUS, KSZTAŁCENIE, WARSZTAT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO" BY ARTUR DARIUSZ KUBACKI. Comparative Legilinguistics, 10, 105–109. https://doi.org/10.14746/cl.2012.10.07
https://doi.org/10.14746/cl.2012.10.07
PDF

References

Cieślik Bolesław, Laska Liwiusz, Rojewski Michał (eds.), 2010. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: C.H. Beck, 2010, pp. 173, ISBN 978-83-255-1667-3.

Rybińska Zofia (ed.), 2011. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Warszawa: Translegis, pp. 288, ISBN 978-83-85430-99-5.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2005 r., Nr 15 poz. 129).

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r., Nr 273 poz. 2702).