GRAMMAR AND STYLE OF LEGAL TEXTS (CODE CASE STUDY)

Main Article Content

Diana KORNIECKA

Abstract

The purpose of the paper is to present obstacles in the translation process of Russian and Polish penal codes. Both texts are characterized by a particular register and structure that are regulated by separate laws in both countries. The paper also gives an account of selected differences in macro and micro text structures of the given material. The result to emerge from comparative analysis is that ignoring formal guidelines in the translation process of codification acts may lead to style distortion, that is to say to a translation mistake. On the question of structure and semantics of legal instruments, this study shows that a knowledge of legislative technique is of significant importance for a translator.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KORNIECKA, D. (2010). GRAMMAR AND STYLE OF LEGAL TEXTS (CODE CASE STUDY). Comparative Legilinguistics, 4, 93-100. https://doi.org/10.14746/cl.2010.4.8
Section
Articles

References

  1. Bartmiński, J., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2004. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. Tekstologia. Lublin: UMCS.
  2. de Beaugrande, W., Dressler, W. U. 1990. Wstęp do Lingwistyki tekstu. Warszawa: PWN.
  3. Grzegorczykowa, R. 1998. Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu. Tekst. Problemyteoretyczne, J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Lublin: UMCS, c. 37-44.
  4. Комиссаров, В. Н. 2009. Лингвистика перевода, Москва: URSS, с. 126.
  5. Malinowski, A. 2006. Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logicznojęzykowe.Warszawa: LexisNexis.
  6. Wawrzyńczyk J. (ред.). 2004. Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim.Warszawa: PWN
  7. Российская Федерация. 24 мая 1996. Уголовный Кодекс Российской Федерации.
  8. Республика Польша. 6 июня 1997. Kodeks Karny.
  9. Руспублика Польша. 20 июня 2002. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wsprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
  10. Российская Федерация. 20 ноября 2003. Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов.