LEGAL LINGUISTICS NO LONGER NEGLECTED: REVIEW OF LEGAL LINGUISTICS BY MARCUS GALDIA (REVIEWED BY ALEKSANDRA MATULEWSKA)

Main Article Content

Aleksandra MATULEWSKA

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MATULEWSKA, A. (2010). LEGAL LINGUISTICS NO LONGER NEGLECTED: REVIEW OF LEGAL LINGUISTICS BY MARCUS GALDIA (REVIEWED BY ALEKSANDRA MATULEWSKA). Comparative Legilinguistics, 4, 111-115. https://doi.org/10.14746/cl.2010.4.10
Section
Reviews

References

 1. Alcaraz, E., Hughes, B. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome.
 2. Bautro, E. 1935. Idea lingwistyki i semantyki prawniczej. Lwów: Dom Książki Polskiej.
 3. Cao, D. 2007. Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.
 4. Choduń, Agnieszka, 2007. Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnymwspółczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 5. Jopek-Bosiacka A. 2008. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN.
 6. Kielar B. Z. 1996. Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwowywołania szoku kulturowego. F. Grucza, K. Chomicz-Jung (eds). Problemykomunikacji interkulturowej. Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur.Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, p. 135-141.
 7. Kielar, B. Z. 1999. Translating Statutory Texts: in Search of Meaning and Relevance.Aspects of Legal Language and Legal Translation. J. Tomaszczyk (ed.). Łódź:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 183-190.
 8. Kielar, B. Z., 1973. Angielskie ekwiwalenty polskich terminów prawno-ustrojowych.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo naukowe.
 9. Kielar, B. Z., 1977. Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Kielar, B. Z., 2003. TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej. [W]: B. Z.,
 11. Kielar, S. Grucza (red.). Języki specjalistyczne. Lingwistyczna identyfikacjatekstów specjalistycznych. Warszawa: Katedra Języków SpecjalistycznychUniwersytetu Warszawskiego. ss. 121 – 133.
 12. Kielar, B. Z., Lewandowska, E. 1999. Towards Better Communication: Cultural andTerminological Aspects of Polish Translations of English Texts Relating toCopyright Law. Aspects of Legal Language and Legal Translation. J.Tomaszczyk (ed.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 171-182.
 13. Kielar, B. Z., Miler, J. 1993. Through the Looking Glass of Translation – the Verb Phrasesof the Statutory Clauses in Kodeks Handlowy and Their English Renditions.International Forum of Legal Translation 1992. Proceedings. Warsaw: PolishSociety of Economic, Legal, and Court Translators TEPIS, p. 41-53.
 14. Kielar, B. Z.1979. Styl a język prawny. Państwo i Prawo, z. 3, p. 134-135.
 15. Kierzkowska D. (ed.), 2005. Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem. Warszawa:Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych,Prawniczych i Sądowych.
 16. Kierzkowska, D. (ed.). 1996. Polish Law Collection. Warsaw: Polish Society of Economic,Legal, and Court Translators TEPIS.
 17. Kierzkowska, D. 1991. Kodeks tłumacza sądowego. Warsaw: Polish Society of Economic,Legal, and Court Translators TEPIS.
 18. Kierzkowska, D. 1993. POLTERM Polish System of Unified Terminology. InternationalForum of Legal Translation 1992. Proceedings. Warsaw: Polish Society ofEconomic, Legal, and Court Translators TEPIS, p. 81-85.
 19. Kierzkowska, D. 1997. On the Practice of Legal and Specialised Translation. On thePractice of Legal and Specialised Translation. Warsaw: Polish Society ofEconomic, Legal, and Court Translators TEPIS, p. 5-9.
 20. Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Polskie TowarzystwoTłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.
 21. Lizisowa, M. T. 1986. Z badań nad terminologią prawną. Rocznik Naukowo-DydaktycznyWSP Kraków, Prace Językoznawcze, no. 5, p. 5-20.
 22. Lizisowa, M. T. 1995. Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tlesłowiańskim. Studium semantyczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 23. Malinowska, Ewa (ed.). 2004. Język Prawo Społeczeństwo. Opole: WydawnictwoUniwersytetu Opolskiego.
 24. Matulewska, A. 2007. Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main: Peter LangPublishing House.
 25. Mattila, H. 2006. Comparative Legal Linguistics. England: Ashgate.
 26. Mellinkoff, D. 1963. The Language of the Law. Boston/Toronto: Little, Brown andCompany.
 27. Pieńkos, J. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Warszawa:Oficyna Prawnicza Muza S.A.
 28. Zieliński, Maciej. 1999. Języki prawne i prawnicze. Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Walery Pisarek (ed.). Kraków: Ośrodek BadańPrsoznawczych. Uniwersystet Jagielloński, str. 75-96.
 29. Zieliński, Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa:Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 30. Ńarčević, S. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer LawInternational.
 31. Wronkowska, S., Zieliński, M. 1997. Zasady techniki prawodawczej. Warszawa:Wydawnictwo Sejmowe
 32. Wronkowska, S., Zieliński M. 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych.Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 33. Wróblewski, Bronisław. 1948. Język prawny i prawniczy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.