PROBLEMS OF CERTIFIED TRANSLATION OF POLISH SCHOOL DOCUMENTS
PDF (Język Polski)

Keywords

sworn translation
legal translation
school documents
Polish
German

How to Cite

KUBACKI, A. D. (2012). PROBLEMS OF CERTIFIED TRANSLATION OF POLISH SCHOOL DOCUMENTS. Comparative Legilinguistics, 9, 79–101. https://doi.org/10.14746/cl.2012.09.06

Abstract

The author analyses the problems of translating school documents from Polish into German. At the beginning, he gives the definition for an official document and tries to decide whether school documents can be treated as official documents. Furthermore, he defines what the certified translation of documents is and establishes what kind of documents can be subject to it. As the translation of Polish school documents is not possible if one does not know the system of education in Poland, the author describes it and then he discusses in detail the problems of translating school documents. The most important problems in this respect are as follows: the translation of the proper names of institutions issuing school documents, the translation of vocational titles, degrees, academic degrees and academic titles, the translation of the names of school subjects, and the translation of statements about the level of education and qualifications. Finally, the author analyses terminological problems arising from the differences in education systems in Poland and in the German-speaking countries.

https://doi.org/10.14746/cl.2012.09.06
PDF (Język Polski)

References

Czyżewska, Marta, 2010, Das Diploma Supplement als Übersetzungsgegenstand, „Lingua Legis“ nr 18, s. 68-74.

Fleck, K. E. W., 1999, Urkundenübersetzung, [w:] Handbuch Translation, red. M. Snell-Hornby, H. G. Hönig, p. Kußmaul, P. A. Schmitt, Tübingen, s. 230-234.

Iluk, Jan, 1992, Voraussetzungen für eine angemessene Übersetzung von Namen öffentlicher Einrichtungen, [w:] Wissenschaftliche Arbeiten zur Literatur und Linguistik, red. J. Iluk, Katowice, s. 52-62.

Iluk, Jan, Kubacki, Artur, 2003, Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Katowice, Wydawnictwo Gnome.

Iluk, Jan, Kubacki, Artur Dariusz, 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Warszawa, Wydawnictwo Promocja XXI.

Kierzkowska, Danuta, 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa, Wydawnictwo TEPIS.

Kubacki, Artur Dariusz, 2007, Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych, [w:] Współczesne kierunki analiz przekładowych, red. M. Piotrowska, Kraków, Tertium, s. 121-132.

Kubacki, Artur Dariusz, 2008, Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej, [w:] „Lingua Legis” nr 16, s. 52-67.

Kubacki, Artur Dariusz, 2011, Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC, [w:] Współczesne kierunki analiz przekładowych, red. M. Piotrowska, Kraków, Tertium, w druku.

Kubacki, Artur Dariusz, 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

Krzysztoforska-Weisswasser, Zofia, 1995, Wykorzystanie tekstów paralelnych przy tłumaczeniu wyroków w procesie cywilnym, [w:] „Lingua Legis“ nr 2, s. 18-20.

Matulewska, Aleksandra, 2010, Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego, [w:] „Legilingwistyka Porównawcza” nr 3, s. 57-70.

Pieńkos, Jerzy, 1999, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku, Warszawa, Oficyna Prawnicza Muza.

Reczulska, Hanna, 2010, Nieprzystawalność systemów edukacji na świecie, [w:] „Lingua Legis“ nr 18, s. 3-6.

Scheller, Dennis, 2006, Schulnoten als Problem bei der Urkundenübersetzung. Anmerkungen zur Äquivalenzproblematik bei der Übersetzung russischer Schulnoten ins Deutsche, „Das Wort“ (=Germanistisches Jahrbuch Russland), s. 277-296.

Terminologia szkolna po angielsku, czyli jak tłumaczyć tytuły zawodowe i naukowe, [w:] „Biuletyn TEPIS” nr 38/2000, s. 28-29.