Wróć do szczegółów artykułu Anna Korzeniewska-Lasota, Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, 2018
Pobierz