Anna Korzeniewska-Lasota, Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, 2018
PDF

Słowa kluczowe

mienie pozostawione

Jak cytować

Pomianowski, P. Z. (2019). Anna Korzeniewska-Lasota, Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 399–402. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19774
PDF