Anna Korzeniewska-Lasota, Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, 2018

Main Article Content

Piotr Z. Pomianowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pomianowski, P. Z. (2019). Anna Korzeniewska-Lasota, Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 399-402. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19774
Dział
Recenzje i noty recenzyjne