Nagłowek strony
Wróć do szczegółów artykułu Diana Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w la- tach 1565-1763, Warszawa 2013, ss. 198. Pobierz Pobierz PDF