Diana Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w la- tach 1565-1763, Warszawa 2013, ss. 198.

Main Article Content

Marek Krzymkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krzymkowski, M. (2014). Diana Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w la- tach 1565-1763, Warszawa 2013, ss. 198. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 517-520. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.34
Dział
Recenzje i noty recenzyjne