Opublikowane: 2015-02-27

Kronika

Wydział I Polskiej Akademii Nauk, Andrzej Madeja, Wanda Sudnik - Bardach, Henryk Olszewski, Marta Maj, Michał Urbańczyk, Tomasz Adamczyk, Dorota Wiśniewska - Jóźwiak, Marta Mackiewicz, Łukasz Szymański, Piotr Pomianowski, Mariola Szewczak-Daniel, Roman Sobotka, Jakub Skomiał, Jan Andrzejewski, Grzegorz M. Kowalski, Joanna Machut - Kowalczyk, Marcin Głuszak

549-573