Po Unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. Henryk Lulewicz, Marek Wagner, Siedlce 2013, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ss. 416.
PDF

Jak cytować

Wileńska, K. (2014). Po Unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. Henryk Lulewicz, Marek Wagner, Siedlce 2013, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ss. 416. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 499–502. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.31
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.31
PDF