Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku
PDF

Słowa kluczowe

wymiar sprawiedliwości
sędziowie przysięgli
prawo procesowe
historia prawa

Jak cytować

Materniak - Pawłowska, M. (2014). Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 121–148. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.05

Abstrakt

Rozprawa poświęcona jest jednej z najważniejszych instytucji europejskiego prawa procesowego, która miała zasadniczy wpływ na kształtowanie się polskiej praktyki sądowej aż do 1939 r.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.05
PDF