Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku

Main Article Content

Małgorzata Materniak - Pawłowska

Abstrakt

Rozprawa poświęcona jest jednej z najważniejszych instytucji europejskiego prawa procesowego, która miała zasadniczy wpływ na kształtowanie się polskiej praktyki sądowej aż do 1939 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Materniak - Pawłowska, M. (2014). Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 121-148. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.05
Dział
Rozprawy