O przyczynach tzw. restytucji za panowania Ludwika Węgierskiego

Słowa kluczowe

Dzieje Polski
historia gospodarcza
skarbowość
historia prawa

Jak cytować

Kosztowny, K. (2014). O przyczynach tzw. restytucji za panowania Ludwika Węgierskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 227–240. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.09

Abstrakt

Tematem rozprawy jest polityka restytucyjna i podatkowa Ludwika Węgierskiego. Została ona zaprezentowana w odniesieniu do panowania poprzednika, którego polityka fiskalna i majątkowa - zdaniem Autora - bywa mitologizowana.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.09