Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, „Fasciculi Historici Novi”, t. 13, Warszawa 2013, ss. 168.
PDF

Jak cytować

Gołaszewski, Łukasz. (2014). Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, „Fasciculi Historici Novi”, t. 13, Warszawa 2013, ss. 168. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 487–493. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.27
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.27
PDF