Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1826 roku
PDF

Słowa kluczowe

prawo spadkowe
prawo cywilne
kodeks Napoleona
Królestwo Polskie
kodeks cywilny

Jak cytować

Bieda, J., & Wiśniewska-Jóźwiak, D. (2014). Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1826 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 105–121. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.04

Abstrakt

Artykuł ma na celu omówienie najważniejszych zasad, niezwykle skomplikowanego, a obowiązującego w praktyce sądowej po dziś dzień, prawa spadkowego Królestwa Polskiego po wejściu w życie Kodeksu Cywilnego z 1826 r.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.04
PDF