Klauzula rebus sic stantibus jako konstrukcja włoskiego prawa cywilnego

Słowa kluczowe

prawo cywilne
prawo zobowiązań
komparatystyka prawnicza
tradycje prawa

Jak cytować

Czornyj, M. D. (2014). Klauzula rebus sic stantibus jako konstrukcja włoskiego prawa cywilnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 241–246. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.10

Abstrakt

Autor analizuje jedną z fundamentalnych instytucji prawa zobowiązań, a mianowicie klauzulę rebus sic stantibus, a więc nadzwyczajnej zmiany okoliczności. Ukazuje jej miejsce i zastosowanie w systemie prawa włoskiego jako instytucji stosunkowo młodej, nieznanej przez lata.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.10