Klauzula rebus sic stantibus jako konstrukcja włoskiego prawa cywilnego

Main Article Content

Maksymilian Dymitr Czornyj

Abstrakt

Autor analizuje jedną z fundamentalnych instytucji prawa zobowiązań, a mianowicie klauzulę rebus sic stantibus, a więc nadzwyczajnej zmiany okoliczności. Ukazuje jej miejsce i zastosowanie w systemie prawa włoskiego jako instytucji stosunkowo młodej, nieznanej przez lata.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czornyj, M. D. (2014). Klauzula rebus sic stantibus jako konstrukcja włoskiego prawa cywilnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 241-246. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.10
Dział
Prace drobne i materiały