Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I.

Main Article Content

Magdalena Teleszewska

Abstrakt

Problemem poruszonym w artykule jest sytuacja dzieci nieślubnych w XIX-wiecznych kodyfi kacjach. BYła ona istotna ponieważ w okresie tym w państwie polskim było wielu młodych ludzi, którzy nie posiadali naturalnych rodziców. Powodów było wiele. Mężczyźni, mężowie, ojcowie wyruszali na powstania, do pracy, ginęli. Żony, matki, zostawały same, nierzadko bez środków do życia. To tylko jedna z licznych hipotez, które prowadziły
do sytuacji, że dzieci pozostawały bez prawnych opiekunów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teleszewska, M. (2014). Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 383-392. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.19
Dział
Debiuty