Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I.
PDF

Jak cytować

Teleszewska, M. (2014). Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 383–392. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.19

Abstrakt

Problemem poruszonym w artykule jest sytuacja dzieci nieślubnych w XIX-wiecznych kodyfi kacjach. BYła ona istotna ponieważ w okresie tym w państwie polskim było wielu młodych ludzi, którzy nie posiadali naturalnych rodziców. Powodów było wiele. Mężczyźni, mężowie, ojcowie wyruszali na powstania, do pracy, ginęli. Żony, matki, zostawały same, nierzadko bez środków do życia. To tylko jedna z licznych hipotez, które prowadziły
do sytuacji, że dzieci pozostawały bez prawnych opiekunów.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.19
PDF