W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270.
PDF

Jak cytować

Olszewski, H. (2014). W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 493–495. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.28
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.28
PDF